We wtorek (5 października) odbyło się kolejne, piąte już spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia. „Przebieg rozmów jest żenujący. Udowadniają one, że Minister Zdrowia nie chce żadnych zmian w systemie” - uważają protestujący w "białym miasteczku" medycy.

Poniżej publikujemy w całości komunikat Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia:

Warszawa, 6 października 2021 r.

KOMUNIKAT

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia zdecydował się na protest pod hasłem „Publiczna ochrona zdrowia kona: wyleczcie albo dobijcie”, który jest ostatnią deską ratunku dla ochrony zdrowia. Nasz protest to próba wyegzekwowania pozytywnych zmian. Zmian, należących się pacjentom! Narracja rządowa o tym, że rząd coś robi dla ochrony zdrowia to – kolokwialnie, ale precyzyjnie określając – ,,ściemnianie”. Jako osoby biorące udział w rozmowach z przedstawicielami Ministra Zdrowia, nie boimy się używać tego słowa. Ze „ściemnianiem” zderzamy się na każdym spotkaniu z resortem. Choćby wczorajsza wypowiedź Ministra Zdrowia mówiącego o 70 proc. podwyżki to olbrzymia manipulacja.

Przebieg rozmów jest żenujący. Udowadniają one, że Minister Zdrowia nie chce żadnych zmian w systemie. Widzimy, że zamysłem rządu jest, by rozmowy trwały i pokazywały „dobrą wolę rządu”. A faktycznie żadnej dobrej woli nie ma. Przedstawiciele Ministra Zdrowia nie są przygotowani, nie otrzymujemy obiecanych dokumentów i analiz. Na każdym spotkaniu wracamy wciąż do punktu wyjścia.

Postulat 1: Natychmiastowa zmiana ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego

Od kilku tygodni próbujemy opisać grupy zawodowe tworzące ochronę zdrowia oraz określić ich ścieżkę rozwoju. To kluczowe, by osoby te miały po co się rozwijać, dokształcać. To oczywiste, iż premiowane powinno być zdobywane doświadczenie. Niestety Minister Zdrowia nie chce widzieć różnic między poziomami wykształcenia i wiedzy, którą nabywamy wraz z praktyką zawodową. Niedopuszczalne jest, by medycy byli wynagradzani za „wymagane” wykształcenie, a nie za realnie posiadane kompetencje. Nie potrafimy wyłączyć swojej wiedzy i wykorzystujemy ją zawsze, kiedy realizujemy czynności zawodowe. Zresztą nauczeni doświadczeniem wiemy, iż twórcy prawa mają skłonność do zaniżania na papierze wymaganego wykształcenia: byle mniej płacić. Nie doszliśmy nawet do rozmów o współczynnikach, harmonogramie wprowadzenia zmian, sposobie pokrycia kosztów w poszczególnych grupach. MZ nie zgadza się na żadne większe zmiany w tym obszarze. Wszystkie nasze propozycje zostały odrzucone.

Postulat 2: Realny wzrost wyceny świadczeń oraz ryczałtów

Minister Zdrowia odmawia szybszego przeprowadzenia procesu realnej wyceny, która pokrywa koszty działalności medycznej. Uważa, że tempo zmian wycen jest właściwe. Przypomnijmy, iż są procedury, których wyceny nie zmieniono od 15 lat. Proces wycen rehabilitacji trwa od 2016 roku i wciąż nie ma żadnych konkretów. Utrzymanie takiego tempa zmian oznacza realny upadek wielu podmiotów. Tylko w roku 2020 inflacja wyniosła 3,4 proc, a w tym roku będzie oscylowała w okolicach 5 proc. Wszystko podrożało. Tylko za zdrowie nie płaci się więcej. Minister Zdrowia nie widzi problemu w tempie zmian wycen. Nasz harmonogram prac nad wycenami został odrzucony. Oczekujemy na realne wyceny, które pokrywają ponoszone koszty i na nowy harmonogram prac nad wycenami.

Postulat 3: Zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego

Minister Zdrowia nie chce wprowadzenia norm zatrudnienia dla tych zawodów. Przy braku urealnienia wycen przepis ten stanie się martwym zapisem. Minister Zdrowia odrzucił propozycję OKPS, nie przedstawiając alternatywnej propozycji.

Postulat 4: Zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego

Minister Zdrowia zobowiązał się do podjęcia w tym zakresie inicjatywy legislacyjnej (do końca października 2021 roku) oraz do wcześniejszego przedstawienia nam projektu. Niestety projekt wciąż nie został przedstawiony.

Postulat 5: Stworzenie systemu chroniącego medyków i pacjentów – odpowiedniego systemu rejestrowania niepożądanych zdarzeń medycznych

OKPS przekazał swoje propozycje Ministrowi Zdrowia. Minister Zdrowia zobowiązał się do podjęcia w tym zakresie inicjatywy legislacyjnej (do końca października 2021 roku) oraz wcześniejszego przedstawienia projektu OKPS. Niestety projekt wciąż nie został przedstawiony.

Postulat 6: Rezygnacja ze stworzenia nowych zawodów medycznych przy jednoczesnym efektywniejszym wykorzystania obecnych zawodów medycznych

Minister Zdrowia nie chce zrezygnować ze swoich pomysłów. Nie chce nawet podjąć dyskusji i wysłuchać naszej argumentacji.

Postulat 7: Wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej

Minister Zdrowia zgłosił propozycję modyfikacji kryteriów urlopów zdrowotnych:

 • urlop po 20 latach
 • wynagrodzenie jak za okres choroby (80% podstawy, pierwsze 15 dni pokrywa pracodawca a kolejne dni ZUS)
 • o urlopie decyduje lekarz orzecznik ZUS, a nie jak w przypadku innych zawodów (m.in. nauczycieli) lekarz medycyny pracy

Nie zostały nam wyjaśnione powyższe kryteria, szczególnie, iż w przypadku innych zawodów nie są one stosowane (np. nauczyciele). Termin inicjatywy legislacyjnej nie został sprecyzowany, mimo naszych nacisków.

Postulat 8: Uchwalenie innych istotnych ustaw: o medycynie laboratoryjnej, zawodzie ratownika medycznego, innych zawodach medycznych

Minister Zdrowia zobowiązał się do przekazania do 6 października projektu Ustawy o medycynie laboratoryjnej. Nie wiemy, dlaczego ważne dla rządu projekty są uchwalone zaledwie w ciągu kilkunastu godzin a rozwiązania ważne dla pacjentów są zawieszone na całe lata. Minister Zdrowia pracuje nad projektem medycyny laboratoryjnej już od 5 lat! OKPS czeka na projekty.

OGÓLNOPOLSKI KOMITET PROTESTACYJNO-STRAJKOWY PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA w składzie:

 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Radioterapii
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Bloku Operacyjnego Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej
 • Naczelna Izba Lekarska
 • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Krajowa Izba Fizjoterapeutów
 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
 • Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego
 • Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych
 • Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii
 • Federacja Porozumienie Zielonogórskie