Podczas odbywającego się 2 września br. w Poznaniu XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej prof. Tomasz Grodzki został odznaczony medalem „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej” przyznanym w uznaniu jego wieloletniej aktywności na rzecz środowiska polskich chirurgów onkologicznych.

Jak powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej prof. dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. Tomasz Grodzki przez wiele lat współpracował z Towarzystwem. „Organizowaliśmy kursy, które służyły informowaniu i poprawie wyników leczenia tzw. trudnych nowotworów - nowotworów górnego odcinka przewodu pokarmowego. I nieoceniona rola tutaj Pana Profesora, obecnie Marszałka Senatu” – podkreślił prof. Murawa. „Od zawsze współpracujemy i myślę, że będzie to trwało po wieki” – powiedział prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, wręczając medal.

W swoim wystąpieniu Marszałek Senatu podkreślił, że nic nie jest ważniejsze niż zdrowie Polek i Polaków „Staram się, aby rola Senatu w naprawie polskiej medycyny była jak największa” – podkreślił prof. Grodzki. „Jeśli nasz kraj ma rosnąć i się nie wyludniać, to między innymi chirurgia onkologiczna odgrywa w tym ogromną rolę” – zaznaczył. W jego ocenie niezwykle ważne jest to, co chirurgia ma do zaoferowania pacjentom, ale należy się także zastanowić, jak rozwijać chirurgię onkologiczną w obrębie systemu medycyny, który –jak to określił Marszałek Senatu – cierpi, kuleje i jest dotknięty przez różne ograniczenia. Wśród wyzwań stojących tą dziedziną medycyny prof. Grodzki wymienił m.in. zastępowalność pokoleń chirurgów, edukację i praktykę kliniczną oraz liczbę pielęgniarek i anestezjologów.

Prof. Tomasz Grodzki podkreślił, że Senat, którym kieruje jest otwarty dla wszystkich, także dla środowiska medycznego. Nawiązał do aktywności Komisji Zdrowia i do organizowanych już w Izbie debat, poświęconych m.in. psychiatrii dziecięcej czy chorobom rzadkim. Zwrócił uwagę, że politycy często zapominają ze to oni są dla ludzi, a ludzie dla polityków. „Jako człowiek wychowany w duchu medycyny w łacińskiej maksymie alteri vivas oportet si vis tibi vivere – na tyle, na ile żyjesz dla innych, tylko na tyle żyjesz dla siebie – dla mnie to jest oczywiste” – podkreślił Marszałek Senatu RP.

Prof. Tomasz Grodzki apelował także do młodego pokolenia chirurgów – powołując się na swoje doświadczenie - aby szli drogą swoich marzeń. „Zaczęło się od marzeń, że chcemy coś nowego, chcemy coś dla ludzi. Kierujcie się tym i nie zbaczajcie z tej drogi” – mówił Marszałek.


Źródło: Senat RP