Prof. Piotr Ponikowski został w czwartek wybrany rektorem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kadencję 2020-24. Jako prorektor ds. nauki pełnił obowiązki rektora od września 2019, gdy ze stanowiska ustąpił prof. Marek Ziętek. Był jedynym kandydatem.

Biuro prasowe Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu poinformowało w przesłanym komunikacie, że w czwartek społeczność akademicka dokonała wyboru, powierzając funkcję rektora w kadencji 2020-2024 prof. Piotrowi Ponikowskiemu. „Prof. Piotr Ponikowski ze swoją uczelnią związany jest już blisko 40 lat, był jej studentem - dyplom z wyróżnieniem, pracownikiem, w 2019 roku został kierownikiem Centrum Chorób Serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Od 2016 roku pełni funkcję prorektora ds. nauki, a od sierpnia 2019 roku pełni obowiązki rektora” - napisano w komunikacie.

Rektor-elekt podkreślał, że nowa kadencja będzie szczególnym wyzwaniem ze względu na konsekwencje trwającej epidemii. „Powinniśmy nie tylko radzić sobie z jej skutkami, ale także szukać szans na rozwój” - podkreślił cytowany w komunikacie prof. Ponikowski.

Jako priorytety tej kadencji wymieniał pracę nad nowym programem nauczania, rozwój badań klinicznych, koncentrację bazy klinicznej w szpitalu przy ul. Borowskiej, a przede wszystkim inwestowanie w ludzi.

„Musimy zmienić sposób myślenia o zarządzaniu uczelnią, dostosować ją do dzisiejszych wyzwań i możliwości. Nie zrobimy tego bez zaangażowanych i zmotywowanych pracowników. Dlatego dziękując za mandat, proszę Państwa o współpracę i wspólne działanie. Dyskutujmy, szukajmy najlepszych rozwiązań i wspólnie pracujmy nad ich wdrożeniem. Cel mamy jasny - z dumą mówić: ja tutaj pracuję, to moja uczelnia, to mój szpital” - powiedział nowy rektor.Prof. Ponikowski jest kardiologiem - w kadencji 2017-2019 był prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w latach 2012-2014. Kierował licznymi projektami naukowymi, w tym międzynarodowymi, dotyczącymi leczenia niewydolności serca, choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego. Jest współautorem ponad 750 prac ogłoszonych drukiem w recenzowanych czasopismach naukowych, które cytowane były łącznie ponad 95 tys. razy. Jako jeden z nielicznych reprezentantów Polski w latach 2016-2019 uwzględniany jest w prestiżowym Thomson Reuters Ranking „The World`s Most Influential Scientific Minds - najbardziej wpływowych naukowców świata.Był wielokrotnie nagradzany m.in. w 2015 roku Medalem od Prezydenta Wrocławia „Zasłużony dla Wrocławia”, w 2018 roku Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP za dorobek naukowy, Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy oraz - wspólnie z prof. Stefanem Ankerem z Berlina - prestiżową polsko-niemiecką nagrodą naukową Copernicus, przyznawaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). (PAP)


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Roman Skiba