Wśród ponad 36 tysięcy pełnoletnich Amerykanów przeprowadzono ankietę „National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions III” badającej stopień nadużywania alkoholu w populacji.

Wyniki analizy ankiet opublikowane na łamach „JAMA Psychiatry” ukazują dużą skalę problemów związanych z alkoholem w Stanach Zjednoczonych oraz konieczność wprowadzenia środków prewencyjnych.

W badaniu oceniano ilość wydarzeń określanych zbiorczo mianem “zaburzeń spowodowane używaniem alkoholu”.  Wciągu roku występowanie takich zaburzeń zgłosiło 13.9 proc. Amerykanów, a na przestrzeni całego życia blisko co trzeci ankietowany (29.1proc).


Więcej: pulsmedycyny.pl