Niezależnie od takich czynników jak wiek, płeć czy otyłość, ryzyko cukrzycy typu 2 jest znacznie wyższe wśród osób poddawanych w pracy silnej presji – twierdzą niemieccy naukowcy.

Badacze z Helmholtz Zentrum Muenchen przeanalizowali dane dotyczące 5300 pracujących osób w wieku od 29 do 66 lat, które uczestniczyły w trwających ponad 20 lat badaniach o akronimie MONICA/KORA. Dane te dotyczyły m.in. wpływu czynników środowiskowych, behawioralnych i genetycznych na ryzyko chorób przewlekłych, zwłaszcza cukrzycy i choroby niedokrwiennej serca.

W momencie rozpoczęcia badań żaden z uczestników nie miał cukrzycy. Po 13 latach chorobę tę zdiagnozowano u 300 osób.

Analiza wykazała, że niezależnie od takich czynników jak wiek, płeć czy otyłość, ryzyko cukrzycy typu 2 było znacznie wyższe wśród osób odczuwających w pracy silną presję i mały poziom kontroli nad wykonywanymi czynnościami.

Nie chodzi tu o normalny stres zawodowy, lecz raczej o sytuacje, w której człowiek ocenia stawiane mu wymagania jako bardzo wysokie, przy jednoczesnej niewielkiej możliwości wpływu na tę sytuację lub na proces podejmowania decyzji.


Źródło: www.medexpress.pl