Od 21 marca 2022 roku konsultanci infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia - 800 190 590 - informują personel medyczny z Ukrainy o zasadach zatrudnienia w polskich placówkach.

Personel medyczny z Ukrainy, dzwoniąc na bezpłatną infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia, uzyska komplet informacji na temat zasad zatrudnienia w Polsce. Rozmowy są prowadzone w językach ukraińskim i polskim.

Konsultant krok po kroku poinstruuje medyka z Ukrainy, jak może podjąć zatrudnienie w placówce leczniczej, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

Chodzi o:

  • lekarza/lekarza dentystę z Ukrainy (bez lub z tytułem lekarza specjalisty/lekarza dentysty specjalisty uzyskanym poza UE)
  • pielęgniarkę/położną z Ukrainy.

Infolinia NFZ jest bezpłatna. Pracuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Fundusz przypomina, że oprócz informacji dla medyków infolinia jest dostępna również dla pacjentów z Ukrainy, w tym dla chorych onkologicznych i hematologicznych, którzy chcą kontynuować leczenie w Polsce.

Źródło: NFZ