Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu apeluje do mieszkańców o oddawanie krwi; brakuje zwłaszcza grup 0Rh+, 0Rh-, ARh+, ARh-, oraz BRh-. Centrum zwraca się także do osób, które pokonały COVID-19 o oddawanie osocza.

"Nasza zasada działania jest prosta: to krew ma czekać na pacjenta, a nie pacjent na krew. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której będzie odwrotnie" - zaznaczył dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu lek. med. Krzysztof Olbromski.

Podkreślił, że "żaden lek nie jest w stanie zastąpić krwi". "Dlatego wszystkich, którzy chcą i mogą ją oddać, zachęcam do oddania krwi" – zaapelował.

Olbromski powiedział, że obecna sytuacja w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu jest trudna - brakuje krwi niemal wszystkich grup, zwłaszcza 0Rh+, 0Rh-, ARh+, ARh-, BRh-.

Krew można oddać w RCKiK w Poznaniu, w oddziałach terenowych na terenie Wielkopolski oraz na akcjach wyjazdowych w mobilnych punktach poboru krwi.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu przypomniało, że do oddania krwi mogą zgłaszać się wyłącznie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów infekcji. Gorączka, kaszel, katar - w tym także alergiczny, duszność, biegunka czy wymioty nie pozwolą na zostanie krwiodawcą. Ważne też, by chętni w ostatnich 10 dniach nie mieli kontaktu z osoba zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną albo nadzorem epidemiologicznym. W przypadku powrotu z zagranicy należy sprawdzić listę krajów, po powrocie z których obowiązuje karencja w oddawaniu krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu poinformowało również, że brakuje także osocza osób, które pokonały COVID-19. Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które wspomagają leczenie zakażonych koronawirusem z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami.

Osocze mogą jednak oddać tylko osoby, które przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2, dysponują wynikiem badania RNA SARS-CoV-2, który potwierdził zakażenie lub wynikiem przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Osoby te muszą być ponadto w wieku 18-60 lat i nie mogą chorować przewlekle, a w przypadku kobiet – nie były w przeszłości w ciąży. Osocza nie mogą oddać także osoby, które otrzymały w przeszłości transfuzję krwi lub jej składników.

Osoby, które przechorowały COVID-19 i chciałyby oddać osocze proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu dokonania wstępnej oceny braku przeciwwskazań do oddania osocza, ustalenia najdogodniejszego terminu i miejsce jego pobrania. Kontaktować można się z Działem Dawców w godz.7.30-14.30 pod numerem telefonu: 618863354, lub mailowo: ozdrowieniec@rckik.poznan.pl. (PAP)


Źródło: PAP