Naukowcy z Rockefeller University zauważyli, że powodem wolniejszego gojenia się ran u osób starszych jest zaburzona komunikacja między komórkami skóry i komórkami odpornościowymi. Odkrycie może przyczynić się do powstania leku poprawiającego ten proces.

- Po urazie, komórki skóry migrują do rany i ją zamykają. Proces ten wymaga koordynacji z pobliskimi komórkami odpornościowymi. Nasze eksperymenty wykazały, że w przebiegu starzenia zaburzenia komunikacji między nimi spowalniają ten etap - wyjaśnia prof. Elaine Fuchs.

Przeprowadzając badania na myszach, naukowcy odkryli, że u starszych gryzoni keratynocyty znacznie wolniej migrowały do pustej przestrzeni pod strupem, przez co zamknięcie rany trwało niekiedy parę dni dłużej. Badacze tłumaczą, że po urazie, keratynocyty z krawędzi rany komunikują się rezydującymi w pobliżu komórkami odpornościowymi, wykorzystując do tego białka Skints. „Informują” one komórki odpornościowe, by zostały w pobliżu i asystowały przy wypełnianiu luki. U starszych myszy keratynocytom nie udawało się wytworzyć tych sygnałów immunologicznych.

Badacze zauważyli również, że pewne białko, uwalnianie przez rezydentne komórki odpornościowe po urazie, dodane na szalce Petriego do mysiej tkanki, nasilało migracje keratynocytów.

- Nasze badania pokazują, że możliwe jest opracowanie leków do aktywacji szlaków, które pomogą starzejącym się komórkom skóry w lepszej komunikacji z komórkami odpornościowymi z sąsiedztwa. W ten sposób wzmocniłyby się by sygnały, których siła spada z wiekiem - podsumowowała prof. Elaine Fuchs.


Źródło: sciencedaily.com