Na łamach Circulation opublikowano artykuł poglądowy dotyczący właściwego postępowania z przewlekłym nadciśnieniem tętniczym w ciąży. Występowanie przewlekłego nadciśnienia szacowane jest obecnie na 3 % do 5 % ciąż i jest coraz częściej spotykane . Czynniki przyczyniające się do wzrostu częstości występowania obejmują dwa główne czynniki ryzyka nadciśnienia tętniczego - otyłość i starszy wiek ,które współwystępujące coraz częściej obserwujemy u kobiet w ciąży. Chociaż większość kobiet z przewlekłym nadciśnieniem może szczęśliwie dotrwać końca ciąży , to ciąże wśród takich kobiet niosą zwiększone ryzyko nałożonego stanu przedrzucawkowego, ograniczenia wzrostu płodu , porodu przedwczesnego , rozwiązania ciąży drogą cesarskiego cięcia.

Przewlekłe nadciśnienie tętnicze w ciąży definiowane jest przez American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) jako skurczowe ciśnienie krwi ≥ 140 mm Hg i / lub rozkurczowe 90 mm Hg , występujące przed ciążą lub fakt stosowania leków hipotensyjnych przed ciążą lub stan utrzymywania się nadciśnienia > 12 tygodni po porodzie. Przewlekłe nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży nie jest tożsame ze stanem przedrzucawkowym czy nadciśnieniem tętniczym w ciąży (podwyższone wartości ciśnienia tętniczego po 20 tygodniu ciąży). Występowanie przewlekłego nadciśnienia szacowane jest obecnie na 3 % do 5 % ciąż i jest coraz częściej spotykane . Czynniki przyczyniające się do wzrostu częstości występowania obejmują dwa główne czynniki ryzyka nadciśnienia tętniczego - otyłość i starszy wiek ,które współwystępujące coraz częściej obserwujemy u kobiet w ciąży. Chociaż większość kobiet z przewlekłym nadciśnieniem może szczęśliwie dotrwać końca ciąży , to ciąże wśród takich kobiet niosą zwiększone ryzyko nałożonego stanu przedrzucawkowego, ograniczenia wzrostu płodu , porodu przedwczesnego , cesarskiego cięcia . Kobiety należy poinformować o tych zagrożeniach przed ciążą , a następnie skrupulatnie przygotować się do potencjalnego rozwoju tych powikłań w czasie ciąży. Docelowe wartości ciśnienia tętniczego są wyższe dla kobiet ciężarnych w porównaniu z kobietami niebędącymi w ciąży , ze względu na obawy przed zaburzeniami perfuzji płodowo-łożyskowej w efekcie zbyt dużego spadku ciśnienia krwi u matki. Lekami pierwszego rzutu w terapii hipotensyjnej kobiet w ciąży są labetalol i α - metylodopa. ACEI i blokery receptora angiotensyny pozostają przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży ze względu na udowodnione negatywne skutki dla płodu . Sporną kwestią pozostaje wciąż wpyw ACEI na bezpieczeństwo ciąży w pierwszym trymestrze. Istnieje ograniczona liczba dowodów z randomizowanych badań klinicznych , porównujących skuteczność poszczególnych leków przeciwnadciśnieniowych w leczeniu przewlekłego nadciśnienia tętniczego w ciąży, w wyniku czego idealny zakres ciśnienia krwi dla optymalizacji zdrowia matki , płodu i noworodka pozostaje nieznany.

Podsumowując , ciąża u kobiet z przewlekłym nadciśnieniem tętniczym musi być starannie zaplanowana i rozsądnie prowadzona . Zdaniem autorów , opieka nad ciężarną z przewlekłym nadciśnieniem tętniczym winna być sprawowana przez interdyscyplinarne zespoły specjalistyczne. Autorzy, powołując się na doświadczenie kliniczne, wskazują że tylko taka skoordynowana opieka jest w stanie zoptymalizować wyniki ciąży u kobiet z przewlekłym HTA.

 

 

Źródło: www.ehipertensjologia.pl