Dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Prof. Miłosz J. Jaguszewski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wezmą udział w prestiżowym dwuletnim programie szkoleniowym dla młodych naukowców „Advanced Cardiovascular School - International program for young cardiologists”, prowadzonym przez byłego Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) – prof. Panosa Vardasa.

Program ma na celu poprawę statusu naukowego, wymianę doświadczeń między specjalistami oraz podniesienie kompetencji zawodowych młodych kardiologów z krajów członkowskich Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Do współpracy w programie zaproszono 16 naukowców z ESC. Ze względu na zainteresowania naukowe uczestnicy zostaną przydzieleni do dwóch grup, związanych z kardiologią inwazyjną oraz z niewydolnością serca.

W trakcie dwuletniego kursu stypendyści będą brali aktywny udział w radzie programowej kongresów ESC, będą mieli również okazję do współpracy z czołowymi liderami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Jednym z głównych celów programu jest stworzenie sieci współpracy międzynarodowej wyróżniających się kardiologów w dziedzinie kardiologii interwencyjnej jak i niewydolności serca poprzez tworzenie wspólnych projektów naukowych oraz publikacji.

Kwalifikacja do programu oparta była na ocenie dorobku naukowego, dotychczasowych publikacji i rozwoju kariery zawodowej. Każdy aplikujący w Europie musiał również przedstawić list polecający znanego kardiologa - opiekuna naukowego.


Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny | Gdański Uniwersytet Medyczny