Dwanaście podlaskich organizacji pozarządowych otrzyma wsparcie z budżetu województwa na zadania związane z profilaktyką, edukacją zdrowotną, na organizację szkoleń, warsztatów czy programów promujących zdrowy tryb życia i profilaktykę. Łączna kwota wsparcia to 150 tys. zł

- Na tyle, na ile to możliwe staramy się wspierać finansowo wszelkie działania. Zazwyczaj spotykaliśmy się, gdy wsparcia województwa wymagały duże działania inwestycyjne. Zdajemy sobie sprawę z tego, że oprócz opieki szpitalnej, istotna jest profilaktyka zapobiegawcza i poszpitalna. Stąd ten konkurs. Wsparcie finansowe z budżetu województwa otrzyma 12 organizacji, chętnych było jednak dwukrotnie więcej - powiedzial członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białostocki otrzymało 15 600 zł na program „W dobrą stronę”, obejmujący działania w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży z ryzykiem zaburzeń psychicznych oraz ich opiekunom i rodzinom. Pomoc ta będzie polegała na dyżurach specjalistów oraz na uruchomieniu grupy socjoterapeutycznej.

Stowarzyszenie Szukamy Polski otrzymało 10 000 zł na kontynuację cyklu Podlaskie Zdrowie od Stóp do Głów 2017. Środki zostaną przeznaczone na realizację pięciu filmów z dziedziny profilaktyki i poradnictwa.

„Fundacji`Pomóż im” otrzymała 12 800 zł na program ”Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli edukacja onkologiczna dzieci i młodzieży w województwie podlaskim”. Hospicjum "Pomóż Im" przeprowadzi kilkaset godzin edukacyjnych w przedszkolach całego województwa, podczas których będzie promować zdrowy tryb życia. Planuje też uruchomienie pierwszej w Polsce platformy internetowej dla tzw. ozdrowieńców, gdzie bedą mogli wymieniać się doświadczeniami.

Natomiast Białostocki oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu przeprowadzi cykl warsztatów z dziedziny edukacji seksualnej osób niepełnosprawnych, integracji sensorycznej oraz farmakologii w przypadkach zaburzeń psychicznych - czyli kiedy stosowanie leków psychotropowych jest wskazane. Na ten cel przeznaczono 9 000 zł.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego