Akademia Mazowiecka zgłosiła do samorządu Płocka zainteresowanie zakupem Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej, spółki gminnej. Propozycja związana jest z uruchomieniem na uczelni kierunku lekarskiego oraz rozwojem kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo - poinformował Urząd Miasta.

Jak przekazał płocki samorząd, w związku z propozycją Akademii Mazowieckiej kupna niepublicznego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej, który zarządza m.in. Szpitalem Świętej Trójcy „władze Płocka zleciły wybranemu w postępowaniu przetargowym wykonawcy przygotowanie analizy ekonomiczno-finansowej” - powinna być ona gotowa do końca marca, przy czym decyzja w sprawie sprzedaży spółki należała będzie ostatecznie do radnych miasta.

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski wyjaśnił w rozmowie z PAP, że Akademia Mazowiecka zwróciła się do samorządu z propozycją kupna Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej, przy czym nie jest to jeszcze oferta. „Traktuję to, jako pierwszy krok do rozmów” - zaznaczył Nowakowski.

Jak ocenił prezydent Płocka, pytany jakiej część udziałów mogłaby dotyczyć sprzedaż Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej, „możliwe są różne rozwiązania, w zależności od dalszych rozmów i ustaleń”.

„Możemy sobie wyobrazić sytuacją taką, że będzie to sto procent, ale też niekoniecznie. Natomiast nawet, gdyby to była całość udziałów, to gmina może sobie zagwarantować, nadzór i wpływ na działalność spółki, łącznie z prawem pierwokupu, gdyby nagle wydarzyło się coś kryzysowego” - podkreślił Nowakowski.

Prezydent Płocka zwrócił uwagę, że Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej to spółka w dobrej kondycji, która „nie ma żadnego zadłużenia, żadnych zobowiązań”. „Mało tego, cały czas inwestujemy tam w infrastrukturę, dbając tym samym o bezpieczeństwo zdrowotne i komfort leczenia mieszkańców miasta i całego regionu” - dodał Nowakowski.

Według niego, kupno Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej przez Akademię Mazowiecką umożliwiłoby przekształcenie tamtejszego szpitala Świętej Trójcy w szpital kliniczny. „W efekcie możliwe byłyby więc zabiegi i leczenie, na które dzisiaj mieszkańcy Płocka i okolic udają się do większych ośrodków, choćby do klinik w Warszawie” - zaznaczył Nowakowski.

Prezydent Płocka przyznał zarazem, że ewentualna sprzedaż Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej na rzecz Akademii Mazowieckiej związana byłaby z dalszym rozwojem spółki, w tym także Szpitala Świętej Trójcy. Jak dodał, kwestie te mają być również przedmiotem szczegółowych rozmów między samorządem a uczelnią.

Informując o propozycji Akademii Mazowieckiej kupna Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Urząd Miasta Płocka zwrócił uwagę, że „jak pokazują doświadczenia innych podmiotów, powiązania właścicielskie szpitala z uczelnią powodują znaczący rozwój kadry dydaktycznej i medycznej, transfer wiedzy, ale też wpływają na projakościowe działania szpitali, referencyjność, ich rozwój, czy dostępność źródeł finansowania”.

„Należy podkreślić, że szpitale kliniczne są istotnym elementem bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, gdyż wykonują one ponad 25 proc. usług medycznych w Polsce, w tym aż 75 proc. usług wysokospecjalistycznych” - wskazał w informacji płocki samorząd.

Jak poinformował w czwartek PAP rzecznik Akademii Mazowieckiej Sebastian Dymek, uczelnia na razie nie informuje szczegółowo o propozycji kupna Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej i nie komentuje sprawy.

W 2003 r. radni Płocka podjęli decyzję o utworzeniu w szpitalu spółki na bazie istniejącego wówczas samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Proces restrukturyzacji rozpoczął się w 2004 r. W 2005 r. podjęło decyzję o utworzeniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej. W tej formule placówka ta świadczy usługi medyczne od stycznia 2007 r.

Szpital Świętej Trójcy, należący do Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej, jest jednym z najstarszych w Polsce. Powstał w 1405 r. jako dom gościnny dla ubogich, ufundowany przez księżną Aleksandrę, siostrę Władysława Jagiełły i żonę księcia płockiego Ziemowita IV.

Akademia Mazowiecka w Płocku została utworzona z przekształcenia Mazowieckiej Uczelni Publicznej na podstawie ustawy podpisanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę w sierpniu 2022 r. Kształci się tam ponad 1800 studentów. Studia I i II stopnia odbywają się na trzech wydziałach: nauk humanistycznych i informatyki, nauk społecznych oraz nauk o zdrowiu - na wydziale tym dostępne kierunki to: pielęgniarstwo - studia I stopnia stacjonarne i II stopnia, położnictwo - studia I stopnia stacjonarne oraz kosmetologia - studia I stopnia stacjonarne.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wyraziło zgodę na prowadzenie przez Akademię Mazowiecką od 1 października 2023 r. studiów magisterskich na kierunku lekarskim - w czerwcu rozpocznie się nabór studentów. Uczelnia zakłada, że wraz z uruchomieniem kierunku lekarskiego naukę podejmie tam 60 osób.

Według Urzędu Miasta Płocka, na rzecz Akademii Mazowieckiej, wcześniej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, a potem – Mazowieckiej Uczelni Publicznej, samorząd płocki przekazał od 2018 r. prawie 2,5 mln zł dotacji, w tym na doposażenie i projekty naukowe. (PAP)


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Michał Budkiewicz