Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Rejonowego w Śremie akt oskarżenia przeciwko lekarzowi, któremu zarzucono narażenie nienarodzonego dziecka pacjentki szpitala na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ustalono, że oskarżony sprawował opiekę medyczną nad pokrzywdzoną będącą w ciąży. Pokrzywdzona podczas jednej z wizyt kontrolnych zgłosiła słabo wyczuwalne ruchy dziecka oraz skurcze. Pomimo tego oskarżony nie wykonał u pacjentki badania USG ani KTG, a skierowanie do szpitala wystawił na za tydzień od dnia wizyty.

Ostatecznie tego samego dnia, pomimo zgłaszanych przez pokrzywdzoną niepokojących objawów, oskarżony w toku konsultacji telefonicznie poinformował ją, że do szpitala ma się udać dopiero w sytuacji, kiedy objawy te nie ustąpią w ciągu godziny.

Pomimo takiej informacji pokrzywdzona niezwłocznie zgłosiła się do szpitala w Śremie na Oddział Ginekologiczno-Położniczy, gdzie na podstawie badań USG rozpoznano u niej ciążę obumarłą.

Z treści uzyskanej opinii biegłych z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wynika, że zaniechanie przez lekarza przeprowadzenia u pokrzywdzonej ponownego badania USG wraz z oceną ilości płynu owodniowego, brak zlecenia badań kardiotokograficznych i USG Doppler oraz zalecenie zgłoszenia się do szpitala w terminie porodu w sytuacji zdiagnozowania hipotrofii u płodu stanowiło błąd lekarski i skutkowało narażeniem nienarodzonego dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Zarzucane oskarżonemu przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5.


Źródło: Prokuratura Krajowa