W I Klinice Kardiologii WUM we współpracy z Kliniką Kardiochirurgii WUM zespół operatorów w składzie: doc. Zenon Huczek, prof. Tomasz Moszura i dr Radosław Wilimski wykonał skuteczny zabieg przezcewnikowej implantacji zastawki pnia płucnego w zdegenerowanym homografcie płucnym (tzw. PAVTI, pulmonary artery valve transcatheter implantation). Od niedawna Warszawski Uniwersytet Medyczny dołączył do grona jedynie kilku ośrodków w Polsce gdzie możliwe jest wykonanie takiego zabiegu u dorosłych.

Jak poinformował doc. Zenon Huczek, u 32-letniego mężczyzny (w wywiadzie z wrodzonym zastawkowym zwężeniem aorty, po operacji Rossa w 12 roku życia) obecnie z objawami niewydolności serca NYHA II/III z dostępu przez żyłę udową prawą po uprzedniej implantacji stentgraftu stabilizującego wszczepiono do homograftu biologiczną protezę zastawkową Melody (Medtronic) 22mm. Znieczuleniem pacjenta w trakcie zabiegu kierowała lek. Dorota Komorowska. Obserwowano prawidłową funkcję bioprotezy bez niedomykalności i jedynie z śladowym gradientem ciśnień (obrazowanie okołozabiegowe echo wykonał dr Piotr Scisło, CT/MRI lek. Karol Zbroński). Zabieg wykonano 14 listopada br. Pacjent został wypisany do domu, bez dolegliwości, w 5 dobie hospitalizacji.

Chorzy z wrodzonymi wadami w obrębie drogi odpływu prawej komory serca (np. z tetralogią Fallota, atrezją t. płucnej, etc.) lub zastawki aortalnej po korekcji operacyjnej metodą Rossa w dzieciństwie, niejednokrotnie wymagają ponownej operacji już jako młodzi dorośli z powodu niewydolności homograftu płucnego. Zabiegi PAVTI są w takich sytuacjach metodą leczenia z wyboru, gdyż ryzyko ponownej operacji klasycznej jest wysokie. PAVTI pozwala na szybką rehabilitację i powrót pacjenta do pełnej aktywności.


Źródło: Warszawski Uniwersytet Medyczny