Przeprowadzona na szeroką skalę analiza genetyczna nowotworów dziecięcych wykazała kilka znaczących tendencji w mutacjach i ekspresji alleli, zgodnie z listem badawczym opublikowanym w Nature.

Autorzy badania stwierdzili, że odkrycia podkreślają różnice genetyczne między nowotworem pediatrycznym a dorosłych i stanowią podstawę do dalszych badań.

Podczas, gdy podobne badania, zwane analizami pan-nowotworowymi zostały wcześniej przeprowadzone dla nowotworów dorosłych, obecny projekt jest pierwszym, gdzie badacze przeanalizowali dużą pulę próbek od pacjentów pediatrycznych.

Według badaczy nowotwory dorosłych często rozwijają się z tkanki nabłonkowej, która wyściela zewnętrzne powierzchnie narządów, naczyń krwionośnych i jam w całym ciele, ale nowotwory pediatryczne często pojawiają się w rozwijającej się tkance mezodermalnej - jest to różnica z implikacjami genetycznymi.

Aby dowiedzieć się więcej, badacze wykorzystali sekwencjonowanie całego genomu, egzomu i transkryptomu, aby zidentyfikować powszechne mutacje wśród sparowanych guzów i próbek zdrowej tkanki od 1700 pacjentów pediatrycznych z nowotworem.

Naukowcy odkryli 142 wiodących genów w tkankach nowotworowy, z których tylko 42 procent odpowiada nowotworom dorosłych. Sterujące geny to mutacje, które zwiększają wzrost komórek, co może przyczynić się do różnych nowotworów.

Naukowcy podążali dalej identyfikując zmutowany allel, który został transkrybowany w 34% mutacjach kodujących białka. Badanie specyficznego zmutowanego allelu biorącego udział w każdej mutacji pozwoliło naukowcom ocenić wpływ na większy gen, zapewniając jednocześnie możliwość wykrycia jakiejkolwiek regulacji epigenetycznej, która mogłaby wygenerować ten zmutowany allel w pierwszej kolejności.

Ponadto zidentyfikowano 11 sygnatur mutacyjnych całego genomu. Sygnatury mutacyjne są kombinacją procesów mutacyjnych, o których wiadomo, że prowadzą do określonego raka. Autorzy stwierdzili, że ten rodzaj analizy jest szczególnie użyteczny w przypadku nowotworów powstałych w wyniku dziedzicznych mutacji genowych, a nie powodowanych przez zewnętrzne źródła, takie jak palenie tytoniu lub promieniowanie ultrafioletowe.

Wnioski z tego badania będą ważnym źródłem dla przyszłych badań, dostarczając dużą bazę danych funkcjonalnych, które będą przydatne w genomice klinicznej.

"Następnym krokiem jest zbadanie mechanizmów funkcjonalnych leżących u podstaw wielu nowych mutacji zidentyfikowanych tylko w nowotworach pediatrycznych narządów. Te obietnice informują nas o mechanizmach prowadzących do nowotworzenia, jak również do normalnego wczesnego rozwoju narządów."

Źródło: news.feinberg.northwestern.edu