Na łamach The Journal of Nuclear Medicine opublikowano wyniki badania, w którym oceniano czy wykonanie badania PET/CT ze znakowanymi 18F-FDG leukocytami własnymi pacjenta jest przydatne w diagnostyce zakażenia zbiorników płynowych powstałych w wyniku OZT.

Do badania włączono 41 pacjentów (28 mężczyzn i 13 kobiet) w wieku 21-69 lat (średnia 41 lat ± 11,5 lat) z OZT i radiologicznie potwierdzonymi trzustkowymi lub okołotrzustkowymi zbiornikami płynowymi. Przed badaniem PET/CT z krwi żylnej pacjenta izolowano leukocyty, które następnie znakowano 18F-FDG. Radiofarmaceutyk podawano dożylnie, a akwizycję obrazów rozpoczynano 2 godziny po iniekcji. Ostateczne rozpoznanie zakażenia stawiano w oparciu o posiew płynu pobranego ze zbiornika.

Glikemia, liczebność leukocytów i neutrofilów oraz wydajność znakowania leukocytów wyniosły odpowiednio 83-212 mg/dl (118 ± 30), 4600-24 200/mm3 (11 648 ± 5376), 55-90 proc. (73 ± 10) i 31-97 proc. (81 ± 17). Zwiększone gromadzenie radioznacznika w przestrzeniach płynowych obserwowano u 12/41 badanych – u 10 z nich zakażenie potwierdzono mikrobiologicznie. Wynik badania PET/CT był ujemny u 29 pacjentów – u 25 negatywny był też wynik badania mikrobiologicznego (u 4 pozostałych nie udało się pobrać płynu do badania). Czułość, swoistość i dokładność diagnostyczna badania PET/CT wyniosły po 100 proc. u 35 pacjentów, u których wynik udało się zweryfikować mikrobiologicznie.

Wyniki badania wskazują, że badanie PET/CT z leukocytami własnymi pacjenta znakowanymi 18F-FDG jest nieinwazyjną i przydatną metodą w diagnostyce zakażenia zbiorników płynowych u pacjentów z OZT.

Ewa Witkowska. [Opublikowano dnia: 2014-08-11]. PET/CT pomoże rozpoznać powikłania zapalenia trzustki?. Protokół dostępu: http://www.chirurg.pl/doniesienia/34266 [Pobrano dnia: 2014-08-20].