Choroba zwyrodnieniowa stawów (chzs) jest najczęściej występującym schorzeniem narządu ruchu. Przy zmianach jednostronnych w stawach biodrowych zmienia się również ustawienie miednicy i kręgosłupa, a tym samym postawa ciała pacjenta.

Wskutek asymetrycznego obciążenia kończyn dolnych dochodzi do asymetrii w obrębie tułowia. Szczegółowe zależności nie zostały dokładnie opisane w dostępnej literaturze. Celem pracy była ocena parametrów charakteryzujących postawę ciała u pacjentów z jednostronnymi zmianami zwyrodnieniowymi w stawie biodrowym.

Materiał i metody.
Do badań włączono 40 pacjentów z jednostronnymi zmianami zwyrodnieniowymi w stawie biodrowym, w tym 21 kobiet i 19 mężczyzn, w wieku 41-80 lat, średnia wieku badanych 65,39+/-8,69. Średnia masa ciała badanych 82,98± 11,79 kg, średnia wysokość ciała 167,64±8,59 cm, przy średnim BMI 29,6 ±4,36.

Wyniki.
Stwierdzono różnice istotne statystycznie dotyczące wielu parametrów: ALFA - nachylenie odcinka lędźwiowo-krzyżowego, BETA - nachylenie odcinka piersiowo-lędźwiowego były istotnie mniejsze z grupie z koksartrozą, kąt pochylenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej (KPT) był większy w grupie z koksartrozą. Kąt kifozy piersiowej (KKP) był większy w grupie z koksa-trozą, zaś głębokość kifozy piersiowej (GKP), kąt lordozy lędźwiowej (KLL) i głębokość lordozy lędźwiowej (GLL) były mniejsze. Kąt nachylenia miednicy (KNM) w płaszczyźnie czołowej był istotnie większy.

Wniosek.
Postawa ciała pacjentów z jednostronnymi zmianami zwyrodnieniowymi zwykle cechuje się utrwalonym zmniejszeniem lordozy lędźwiowej i kifozy piersiowej, z jednoczesnym pochyleniem całego tułowia w przód oraz asymetrią ustawienia miednicy i tułowia, co należy brać pod uwagę podczas fizjoterapii pacjentów z koksartrozą, w tym również podczas pooperacyjnego procesu reedukacji posturalnej.

Aleksandra Truszczyńska, Justyna Drzał-Grabiec, Kazimierz Rąpała, Adam Tarnowski, Krystyna Górniak, Jerzy Białecki; Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2014; 16(3):351-360. >> PDF


Źródło: www.rynekzdrowia.pl