Organizacje wspierające pacjentów onkologicznych wystąpiły do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów o rezygnację z zatwierdzenia zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r. Bezpośrednim powodem tej decyzji jest brak jakichkolwiek zmian budżetu refundacyjnego pomimo zwiększenia wydatków Funduszu o ponad 4 mld zł. Jest to nie tylko działanie na szkodę pacjentów onkologicznych, ale kosztujący życie żart z zobowiązań przyjmowanych przez rząd – czytamy w liście.

W ubiegłym tygodniu sejmowa Komisja Finansów Publicznych oraz sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowały projekt nowelizacji planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedstawiciele rządu, w tym premier Mateusz Morawiecki, zwrócili uwagę, że dzięki tej decyzji suma rocznych wydatków na ochronę zdrowia przekroczy po raz pierwszy w historii 100 mld zł. Nowy plan finansowy przewiduje zwiększenie o niemal 10% wydatków na podstawową opiekę zdrowotną, kolejne dwa miliardy złotych trafią na leczenie szpitalne. Wzrastają nawet wydatki na leczenie uzdrowiskowe, lecz całkowity budżet na refundację pozostaje bez zmian.

Pacjenci wystosowali wczoraj protest w tej sprawie. Ich zdaniem brak wzrostu budżetu refundacyjnego przy niezaspokojeniu potrzeb lekowych tysięcy pacjentów onkologicznych z całego kraju jest niedopuszczalny. Zwracają uwagę, że chociaż zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta chorzy powinni mieć prawo do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną, przestrzeganie tego prawa jest fikcją. Wskazują, że z organizacjami kontaktują się liczni chorzy, dla których schemat leczenia refundowanego przez NFZ nie pokrywa się z rekomendacjami lekarzy.

„To bulwersujące, biorąc pod uwagę rzekomy priorytet onkologii w polityce zdrowotnej rządu. Zgodnie z projektem nowelizacji planu finansowego NFZ na 2019 r. ani złotówka z ponad czterech miliardów złotych nie zwiększy całkowitego budżetu na refundację. Skutkiem tej sytuacji będzie brak możliwości zaspokojenia potrzeb zdrowotnych obywateli, zasługujących na leczenie pozwalające na przedłużenie ich życia” - piszą organizacje pacjentów.

Pacjenci przypominają, że w grudniu ubr. Rada Ministrów przyjęła dokument strategiczny „Polityka lekowa państwa na lata 2018-2022”, którego powstanie wspierali. Zgodnie z jego treścią minimalne wydatki na refundację powinny wynosić 16,5% wartości świadczeń finansowanych przez NFZ. Jeżeli omawiany w ubiegłym tygodniu plan finansowy zostanie zatwierdzony odsetek ten spadnie do 14,8%, czyli 1,5 mld zł mniej niż w zobowiązaniu rządu.

Organizacje wskazują, że skierowanie tych środków na sfinansowanie terapii onkologicznych pozwoliłoby zapewne na zaspokojenie niemal wszystkich potrzeb lekowych pacjentów onkologicznych.

„Polscy pacjenci nie potrzebują strategii, których rząd nie zamierza realizować” - argumentują organizacje.

Tylko od początku roku organizacje pacjenckie wystosowały szereg apeli związanych z koniecznością zwiększenia dostępności do leków onkologicznych. Dotyczyły one m.in. raka piersi, raka tarczycy, raka płuca, raka jelita grubego, raka prostaty, szpiczaka, ostrej białaczki limfoblastycznej i wielu innych chorób nowotworowych, w tym hematoonkologicznych.

Według wyników Oncoindexu, opublikowanych w czwartek przez Fundację Onkologiczną Alivia, spośród 93 leków rekomendowanych przez towarzystwa naukowe w najczęściej występujących chorobach nowotworowych polscy pacjenci mają dostęp jedynie do 15 – tylko te leki mogą być wykorzystane do ratowania życia pacjentów zgodnie z najnowszymi międzynarodowymi wytycznymi.

Dlatego organizacje pacjenckie wzywają do solidarności w walce z rakiem i podpisania petycji, którą złożą na ręce Ministerstwa Zdrowia, dostępnej na stronie www.alivia.org.pl. Pacjenci postulują wdrożenie kompleksowej, narodowej strategii walki z rakiem określającej konkretne, mierzalne cele prowadzące do redukcji śmiertelności; niezwłoczne zapewnienie przez państwo środków finansowych umożliwiających realizację takiej strategii oraz uznanie walki z rakiem za ogólnopaństwowy, ponadpartyjny, długofalowy priorytet strategiczny państwa.

Zgodnie z procedurą plan finansowy NFZ musi zostać zaopiniowany przez Radę Funduszu oraz zatwierdzony przez ministra zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów.

Apel podpisały:

  • Fundacja Onkocafe – Razem Lepiej
  • Fundacja Onkologiczna Alivia
  • Fundacja „Pokonaj raka”
  • Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”
  • Stowarzyszenie Polskie Amazonki – Ruch Społeczny