W liczbie niesfinansowanych świadczeń wentylacji mechanicznej NFZ bije niechlubne rekordy. Świadczeniodawcy będą zmuszeni do odmowy przyjmowania pacjentów, co oznacza odsyłanie ich z powrotem do szpitali - alarmuje Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej.

OZŚWM informuje, że sytuacja jest dramatyczna. Już prawie dwa tysiące pacjentów skierowanych w pierwszym półroczu 2019 roku do wentylacji mechanicznej w warunkach pozaszpitalnych nie jest sfinansowanych przez NFZ. Jeszcze nigdy w historii tego świadczenia tak wiele osób nie znalazło się poza obowiązującymi kontraktami świadczeniodawców z Funduszem. W rekordowym, jak dotąd, roku 2018 ich liczba na koniec roku była mniejsza niż teraz w jego połowie.

„Ostrzegaliśmy, apelowaliśmy, na końcu nawet alarmowaliśmy, że nieustanne ignorowanie zmieniającej się rzeczywistości, która wymusza weryfikację kontraktów niezmienianych od wielu lat, nie może skończyć się dobrze – mówi prezes zarządu Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej dr Robert Suchanke. – Niestety nikt nas nie słuchał. I dziś sytuacja jest taka, że stawia pod znakiem zapytania przyjęcia kolejnych pacjentów kierowanych do wentylacji pozaszpitalnej (domowej i stacjonarnej – ZOL) w tym roku. Świadczeniodawcy naprawdę są już u kresu swoich możliwości finansowych”.

Świadczenie wentylacji mechanicznej jest świadczeniem ratującym życie. Wskazuje na to także Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w raporcie w sprawie ustalenia taryfy świadczeń „Świadczenie gwarantowane obejmujące leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) >17 r.ż. identyfikowane produktem rozliczeniowym D45”, ukończonym przez AOTMiT w dniu 30 kwietnia 2018 r., gdzie znajduje się uzasadnienie mówiące, iż wentylacja mechaniczna stanowi świadczenie ratujące życie i jako takie nie powinno być limitowane.

Ogólnopolski Związek Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej (OZŚWM) zrzesza podmioty świadczące w skali kraju usługi pozaszpitalne na rzecz pacjentów borykających się z przewlekłą niewydolnością oddechową wymagających oddechu zastępczego. Łącznie nasi członkowie obejmują swoją opieką 90% pacjentów pozaszpitalnych, wymagających terapii za pomocą nieinwazyjnej i inwazyjnej wentylacji mechanicznej. W całej Polsce z tego świadczenia korzysta obecnie ponad 7000 pacjentów.


Źródło: OZŚWM