Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie informuje o zmianach w ubezpieczeniu OC w składce dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Zmiany w dotychczasowym programie są spowodowane koniecznością poprawy jakości opieki ubezpieczeniowej przy obniżeniu kosztów Okręgowej Izby Lekarskiej.

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie oraz PZU SA zapewniają o najwyższym standardzie ochrony ubezpieczeniowej (obowiązkowej lub dobrowolnej), która JEST OPŁACANA PRZEZ IZBĘ.

Więcej informacji >> www.izba-lekarska.pl