Związek między pewnymi komórkowymi receptorami, a stopniem zaawansowania raka prostaty wykryli naukowcy z GUMed w ramach międzynarodowego projektu. Odkrycie może pozwolić na opracowanie doskonalszych metod monitorowania chorych na raka prostaty i doboru leczenia.

Opis dokonania badaczy z Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej (ZMDL) GUMed i ekspertów z University of Illinois brzmi nieco zawile. Otóż wykazali oni związek między wielkością ekspresji receptorów dla zaawansowanych końcowych produktów glikacji (RAGEs - receptors for advanced glycation end products) a stopniem złośliwości raka prostaty.

Chodzi o to, że zdrowe komórki produkują niewiele tych receptorów, a w wysokich ilościach znajduje się je w różnych chorobach, np. w miażdżycy, schorzeniach płuc czy kardiomiopatiach. Z tego powodu, w ostatnim czasie są przedmiotem intensywnych badań.

Praca polsko-amerykańskiego zespołu pokazuje natomiast, że ilość tych receptorów można wykorzystać do oceny zaawansowania raka prostaty (w stosowanej rutynowo tzw. skali Gleasona).

Obecnie, sposoby klasyfikacji chorych mają wady i trudno jest stwierdzić, czy pacjent wymaga radykalnego leczenia czyli usunięcia prostaty, radioterapii czy można go jeszcze po prostu obserwować.

Według autorów nowego odkrycia, stanowi ono duży krok w kierunku opracowania dokładnej, a przy tym nieinwazyjnej metody oceny choroby.

.... ZOBACZ RÓWNIEŻ:

„Skonstruowana przez nas sonda dla nieinwazyjnego obrazowania przyżyciowo RAGEs stwarza możliwość oceny ilościowo stadium choroby nowotworowej, bez konieczności wykonywania wielokrotnych biopsji PCa (ang. prostate cancer - przyp. red.), eliminując przy tym istotnie dotychczasowo popełniane błędy następstwem pobrania biopsyjnie tkanki spoza utkania nowotworowego i subiektywnej oceny obrazu histopatologicznego” - podkreśla prof. Lawrence W. Dobrucki, jeden z autorów publikacji, która ukazała się w piśmie „European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging”.

Taka metoda pomoże też w skomplikowanych badaniach nad chorobą.

Badacze zaznaczają, że w sukcesie pomogło wykorzystanie Platformy Cyfryzacji Badań BBMRI.pl w ZMDL i University of Illinois, która pozwala na prowadzenie badań obrazowych wieloośrodkowo, z wykorzystaniem rozwiązań telemedycznych.

Więcej informacji na stronie.


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Marek Matacz