W ramach programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” zadania pn.: „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii” Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zakupiło tomograf komputerowy do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4D (z ruchomością oddechową) jako doposażenie i modernizacja Zakładu Radioterapii wraz z adaptacją pomieszczeń, dostawą, zainstalowaniem i szkoleniem personelu.

We współczesnej medycynie powszechne jest zastosowanie tomografii komputerowej. Obrazowanie wielowymiarowe oraz informacje o gęstości badanych tkanek sprawiają, że metoda ta jest przydatnym narzędziem w planowaniu rozkładu dawki w radioterapii. Wyposażenie tomografu w system bramkowania oddechowego pozwala napromieniać chorego w korelacji z cyklem oddechowym, a dodatkowe systemy laserów umożliwiają wykonanie wirtualnej symulacji.

W odróżnieniu do konwencjonalnej symulacji mamy tu do wykorzystania trójwymiarowy obraz zmiany nowotworowej, co ułatwia zaplanowanie odpowiedniej liczby wiązek promieniowania oraz optymalnej drogi przejścia promieniowania przez ciało pacjenta.

Tomograf do wirtualnej symulacji zakupiony został w drodze postępowania przetargowego 10 listopada 2015 roku, natomiast 29 lutego 2016 r. nastąpił ostateczny odbiór techniczny zainstalowanego i uruchomionego aparatu oraz dobiegło końca szkolenie personelu. To drugi zainstalowany w Zakładzie Radioterapii nowoczesny tomograf z opcją wirtualnej symulacji, który zastąpił przestarzały symulator.


Więcej: cozl.eu