Do oddziałów pogotowia ratunkowego z Podkarpacia trafi 13 nowych ambulansów. 5 lutego karetki zostały uroczyście przekazane ratownikom z Krosna, Rzeszowa, Sanoka, Mielca i Przemyśla. Zakup został sfinansowany ze środków Wojewody Podkarpackiego, która przeznaczyła na ten cel 6,5 mln. zł.

W uroczystości przekazania ambulansów wzięła wojewoda Ewa Leniart, członek zarządu województwa Stanisław Kruczek oraz Jerzy Cypryś – przewodniczący Sejmiku WP. Do Rzeszowa przyjechali także przedstawiciele samorządów, do których trafił nowy sprzęt, m.in. starosta sanocki Roman Konieczny, starosta mielecki Zbigniew Tymuła, starosta krośnieński Jan Juszczak.

Wojewoda Ewa Leniart podkreśliła wagę inwestycji, dzięki której znaczna część wysłużonego sprzętu zostaje zastąpiona nowym.

- Jest to sytuacja niezwykła. Z budżetu wojewody w ubiegłym roku na ten cel zostało wyasygnowane 6,5 mln. zł. Pozwoliło to na wymianę co szóstej karetki, które funkcjonowały w ramach systemu państwowego ratownictwa medycznego w naszym województwie – powiedziała wojewoda Ewa Leniart. - Warto także wspomnieć, że oprócz tych 13 ambulansów, z rezerwy ogólnej premiera na zakup dwóch kolejnych karetek zostało dodatkowo przeznaczone 744 tys. zł. - dodała.

Ambulansy to tylko część zakupionego sprzętu. Poza karetkami pacjentom z województwa służyć będą także nowe urządzenia do kompresji klatki piersiowej. W przypadku zatrzymania krążenia, aparatura wspomaga prowadzoną reanimację i gwarantuje jej lepsze rezultaty.

Koszt jednego ambulansu wraz z wyposażeniem, w zależności od specyfikacji wynosi ok. 500 tys. zł. Dofinansowanie z budżetu wojewody to 450 tys. zł, natomiast urządzenia do kompresji klatki piersiowej wsparto kwotą 50 tys. zł.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego