Stanisław Wojtan został powołany przez Ministerstwo Zdrowia do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Mgr Stanisław Wojtan pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie od 1990 r. Jest absolwentem studiów pielęgniarskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM, specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Stanisław Wojtan od 2016 roku pełnił funkcję wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.


Źródło: Szpital Uniwersytecki w Krakowie