Na łamach The Journal of Infectious Diseases ukazało się doniesienie o pierwszym w Japonii zidentyfikowanym zakażeniu wirusem SFTSV.


SFTSV jest flebowirusem należącym do rodziny Bunyaviridae. Jej przedstawicielem jest m.in. wirus Hanta wywołujący gorączkę krwotoczną, której śmiertelność sięga 55 proc. Bunyaviridae to otoczkowe wirusy, których materiałem genetycznym jest pojedyncza nić RNA. Tylko niektóre z nich wykrywa się u ludzi – większość zakaża stawonogi i gryzonie.


Zakażenie wirusem SFTSV prowadzi do wystąpienia zespołu ciężkiej gorączki i towarzyszącej trombocytopenii (severe fever with thrombocytopenia syndrome, SFTS). Wśród objawów  choroby wymienia się gorączkę, wymioty, biegunkę, niewydolność wielonarządową, małą liczbę płytek krwi, leukopenię i podwyższoną aktywność enzymów wątrobowych. W wyniku infekcji umiera nawet co 3 pacjent. SFTSV występuje endemicznie w środkowych i północno-wschodnich prowincjach Chin. Większość zakażeń notuje się w okresie od kwietnia do lipca.


Pierwsze rozpoznanie SFTS w Japonii postawiono w 2012 roku. Niestety, pomimo to zakażona pacjentka zmarła. Po tym czasie retrospektywnie infekcję SFTSV rozpoznano u kolejnych 10 osób. Wszystkie zamieszkiwały zachodnie rejony Japonii, a ich wiek wynosił ≥50 lat. Choroba zakończyła się zgonem u 6 badanych. W sumie stosunek zakażonych mężczyzn do kobiet wyniósł 8:3. Wirusa udało się wyizolować z próbek pobranych od 8 chorych. Analiza filogenetyczna wykazała, że genotypy SFTSV pochodzące od Japończyków nie były spokrewnione z tymi wykrytymi na obszarze Chin. Większość zidentyfikowanych pacjentów prezentowała objawy wynikające z krwawienia wewnętrznego (spowodowane najprawdopodobniej zespołem rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego).


Wyniki badania wskazują, że wirus SFTSV nie jest endemiczny wyłącznie dla niektórych regionów Chin. Jedenaście przypadków potwierdzonego zakażenia SFTSV w Japonii wskazuje, że kraj ten ma specyficzne dla siebie genotypy wirusa.

 

 

Ewa Witkowska. [Opublikowano dnia: 2014-03-11]. Nowy groźny wirus wykryty w Japonii. Protokół dostępu: http://www.lekarzzakaznik.pl/doniesienia/33779 [Pobrano dnia: 2014-03-18].