Te same związki, które nadają roślinom i warzywom ich żywe kolory, mogą być w stanie wzmocnić funkcjonowanie mózgu u osób starszych, co wynika z ostatnich badań z University of Georgia. Badanie z wydziału psychologii jest pierwszym, które korzysta z technologii fMRI do zbadania, jak poziom tych związków wpływa na aktywność mózgu i pokazuje, że uczestnicy badania z niższymi poziomami musieli polegać na większej mocy mózgu, w celu wykonywania zadań zorientowanych na pamięć.

Ludzie otrzymują te związki, zwane karotenoidami, z ich diety, a dwa z nich - luteina i zeaksantyna - zostały przedstawione w poprzednich badaniach jako korzystne w celu wzmocnienia zdrowia oczu i funkcji poznawczych u osób starszych. Co nie jest znane to neuronalne mechanizmy leżące u podstaw relacji między tymi związkami i funkcjami poznawczymi, powiedział Cutter Lindbergh, pierwszy autor badania i doktorant na wydziale psychologii w Franklin College of Arts and Sciences.

„Jeśli można wykazać, że w rzeczywistości jest obecny prawdziwy mechanizm odpowiedzialny za to, będzie można potencjalnie wykorzystać te suplementy lub dokonać zmian w diecie, przez co będzie można łatwo interweniować i potencjalnie poprawić funkcje poznawcze u osób starszych," powiedział L. Stephen Miller, profesor psychologii i współautor badania.

Z pomocą Millera, Lindbergh wykorzystywał technikę fMRI, znaną również jako funkcjonalne MRI, aby ocenić aktywność mózgu u ponad 40 osób w wieku od 65 do 86 lat, podczas gdy usiłowali oni przypomnieć sobie sparowane słowa, nauczone wcześniej. Naukowcy następnie analizowali aktywność mózgu, podczas gdy uczestnicy byli w maszynie, uznając, że osoby z wyższym poziomem luteiny i zeaksantyny nie wymagają tak dużej aktywności mózgu, aby wykonać to zadanie.

Naukowcy określili poziom związków na dwa sposoby: poprzez próbki surowicy, które były wykonywane przy użyciu próbek krwi, a także przez ich poziomy w siatkówce, które są mierzone za pomocą nieinwazyjnej fotometrii migotania, która opiera się na migających światłach, aby określić poziom związków w oku.

„Jest to naturalnie występujący proces pogorszenia funkcji mózgu wraz z wiekiem, ale mózg jest świetny w kompensacji tego", dodał Lindbergh. „Jednym ze sposobów kompensacji to korzystanie z większej mocy mózgu, aby wykonać pracę, dzięki czemu może utrzymać ten sam poziom wydajności poznawczej".

W tym badaniu, uczestnicy z niższymi poziomami luteiny i zeaksantyny musieli użyć większej mocy mózgu i bardziej intensywnie polegali na pracy różnych części mózgu w celu zapamiętania sparowań słów. Osoby o wyższym poziomie, z drugiej strony, są w stanie zmniejszyć poziom aktywności mózgu niezbędnej do wykonania tego zadania. Innymi słowy, są bardziej "neuronalnie skuteczni".

„To jest w interesie społeczeństwa, aby szukać sposobów buforowania tych procesów spadku, w celu przedłużenia niezależności funkcjonalnej u osób starszych," dodał Lindbergh. „Zmiana diety lub dodanie suplementów, aby zwiększyć poziom luteiny i zeaksantyny może być jedną ze strategii, aby pomóc w tym problemie."

Badanie nie wykazało żadnego związku pomiędzy poziomami tych substancji a liczbą słów, jakie uczestnicy mogli sobie przypomnieć, ale to badanie, choć nieco nieoczekiwane, wykazało, w jaki sposób mózg wchodzi na najwyższy bieg mocy, aby wyrównać zmniejszenie zdolności funkcjonowania poznawczego.

„Na pierwszy rzut oka wyglądało to tak, jakby wszyscy robili to samo i przypominali sobie te same słowa", dodaje Lindbergh, „ale kiedy „odsłonisz kaptur" i spojrzysz na to, co rzeczywiście dzieje się w mózgu, to istnieją znaczne różnice związane z poziomami karotenoidów u poszczególnych uczestników badania".

Uczestnicy nie byli wybierani losowo i ich ilość była mała, ale wartość zmienności funkcjonowania mózgu w grupie była znacząca.

Kolejnym krokiem naukowców jest zbadanie, czy takie interwencje jak zmiana u danej osoby diety, aby zawierała ona więcej warzyw zawierających karotenoidy lub dodanie suplementów diety może zwiększyć wydajność funkcji neuropoznawczych u tej osoby.

Badanie zatytułowane: „Powiązania luteiny i zeaksantyny z poziomem neuropoznawczego funkcjonowania: badanie fMRI u starszych dorosłych" zostało opublikowane w „Journal of International Neuropsychological Society".

Źródło: sciencedaily.com