1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowa lista refundacyjna. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualizacjami, które w związku z tym pojawiły się w naszej ofercie.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało 28 grudnia 2016 r. nową listę leków refundowanych. W porównaniu do XXX obwieszczenia, do XXXI zostały dodane 84 produkty lecznicze (unikalne kody EAN), nie znalazło się w nim natomiast 18 produktów leczniczych obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Wszystkie zmiany w ofercie LekSeek Polska są w pełni zgodne z najnowszym obwieszczeniem refundacyjnym. Obejmują one tradycyjnie wydawane przez nas receptariusze - Receptariusz Lekarza Praktyka oraz Receptariusz Farmaceuty. Są one dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej w serwisie www.leksykon.com.pl, w zakładce „Materiały do pobrania”. Można je również wydrukować - w tym celu przygotowywane są zawsze w formacie PDF (A4).

Aktualizacja oferty dotyczy również danych w Bazie Leków. Baza jest kompleksowym źródłem wiedzy na temat wszystkich leków dopuszczonych do obrotu, dostępnych w Polsce. Znajduje się w niej ponad 17 tys. opisów produktów - w tym leków, suplementów diety oraz dermokosmetyków. W opisach uwzględnione są m.in. takie dane, jak postać, dawka, poziom odpłatności, a także dawkowanie, ostrzeżenia, działania niepożądane, itp. Ze względu na swą bogatą zawartość, baza stanowi rzetelne i przydatne dla lekarza narzędzie codziennej pracy. Informacje w niej zawarte mogą być pomocne zarówno podczas wystawiania recepty, jak i formułowania zaleceń dla pacjenta. Warto wspomnieć, że istotnym elementem opisów produktów w bazie są także odniesienia do klasyfikacji ICD-10 i ATC oraz Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL).

Z Bazy Leków mogą Państwo korzystać na kilka sposobów, wedle własnych upodobań, oczywiście bezpłatnie. Baza jest dostępna bezpośrednio na stronie www.leksykon.com.pl, w zakładce „Bazy medyczne”. Do wyboru są również aplikacje: mobilna oraz desktopowa - na komputery stacjonarne i laptopy (zakładka „Materiały do pobrania”).

Miło nam również poinformować o jednej z najnowszych propozycji w naszej ofercie. Jest nią serwis pielęgniarkom.pl, uruchomiony przez LekSeek Polska specjalistyczny, branżowy portal internetowy. Pielęgniarki i położne znajdą w nim zarówno aktualności i porady, jak i narzędzia ułatwiające pracę. W serwisie prezentowane są najnowsze doniesienia z rynku polskiej służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą środowiska pielęgniarskiego. Warto zwrócić uwagę na rozbudowaną część, zawierającą porady oraz narzędzia, przydatne w codziennej pracy pielęgniarek. Na stronie udostępnione są również bazy medyczne, wśród nich - wspomniana już Baza Leków (zostaje ona oczywiście objęta aktualizacją porefundacyjną).

Zachęcamy Państwa do regularnego korzystania z oferty LekSeek Polska. Jest ona stale poszerzana, aby coraz lepiej zaspokajać Państwa potrzeby.

Zespół LekSeek Polska