2 grudnia 2016r. Kraków

Cykliczna, międzynarodowa konferencja, odbywająca się raz do roku w Krakowie, przeznaczona dla lekarzy ginekologów, zajmujących się tematyką niepłodności. Prelegentami są światowej sławy eksperci i specjaliści.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej diagnostyki i leczenia niepłodności. Poruszane tematy mają zastosowanie w praktyce ginekologicznej, przedstawiają m.in. możliwości postępowania w niepłodności oraz pojawiające się nowe wyzwania.


W tym roku głównym celem konferencji jest odpowiedź na pytania o wybór drogi leczenia:

  • jak pokierować pacjenta przez gąszcz nowych możliwości terapeutycznych
  • gdzie przebiega granica pomiędzy uniwersalnymi algorytmami leczenia, a medycyną spersonalizowaną oraz na ile światopogląd, możliwości i oczekiwania pacjenta wpływają na efektywność leczenia
  • którędy zmierzają polskie standardy i regulacje prawne postępowania w niepłodności oraz czy im po drodze ze standardami europejskimi.

Szczegóły: macierzynstwo.com