Zmiany w narządzie wzroku u pacjentów z niedawno zdiagnozowaną chorobą Parkinsona mogą dostarczyć ważnych bioznaczników dla wczesnego wykrywania i monitorowania choroby, według nowego badania opublikowanego w wersji online czasopisma naukowego „Radiology”.

„Ponieważ oko jest oknem do ciała, to narząd wzroku jest też oknem do patologii mózgu," powiedział prowadzący badanie Alessandro Arrigo, naukowiec w trakcie specjalizacji z okulistyki na Uniwersytecie Vita - Salute San Raffaele w Mediolanie, we Włoszech.

„Chociaż choroba Parkinsona była pierwotnie rozważana tylko jako zaburzenie motoryki, kilka badań pokazało, że symptomy spoza układu motorycznego są częste we wszystkich stadiach choroby," Dr. Arrigo powiedział. „Jednakże, te symptomy są często niezdiagnozowane, ponieważ pacjenci są nieświadomi ich związku z chorobą i w skutku tego, mogą być oni nieprawidłowo leczeni."

Nie - motoryczne symptomy doświadczane przez pacjentów z chorobą Parkinsona obejmują także zmiany w narządzie wzroku, takie jak niezdolność, by dostrzec kolory, zmianę ostrości wzroku i spadek częstości mrugania, który może prowadzić do objawów suchego oka.

„Te nie - motoryczne objawy choroby Parkinsona mogą poprzedzić pojawienie się zmian w motoryce nawet o więcej niż dekadę," powiedział dr Arrigo.

Badanie obejmowało 20 niedawno zdiagnozowanych i jeszcze nieleczonych pacjentów (11 mężczyzn i 9 kobiet) z chorobą Parkinsona i 20 - dopasowanych wiekiem i płcią- zdrowych osób, stanowiących grupę kontrolną. Badanie prowadził wielodyscyplinarny zespół naukowców specjalizujących się w okulistyce, neurologii i neuroradiologii na Uniwersytecie w Messina, we Włoszech. Badanie MRI było wykonane u uczestników zarówno w zdrowej grupie kontrolnej, jak i u pacjentów, którzy mieli przeprowadzone to neuroobrazowanie w cztery tygodnie od ich diagnozy. Naukowcy użyli specjalnej techniki MRI, by oszacować zmiany w istocie białej, a także zbadać zmiany w koncentracji istoty szarej i białej mózgu. Wszyscy uczestnicy badania mieli również przeprowadzone badanie okulistyczne.

Naukowcy znaleźli znaczące odchylenia w strukturach mózgu, należących do drogi wzrokowej u pacjentów z chorobą Parkinsona, włączając w to zmiany w optycznych promienistościach, redukcji w stężeniu istoty białej i obniżenie objętości skrzyżowania wzrokowego. Skrzyżowanie wzrokowe jest częścią mózgu, gdzie lewy i prawy nerw wzrokowy się przecinają."

„Dogłębne badanie symptomów pochodzących z narządu wzroku może dostarczyć wrażliwych markerów choroby Parkinsona," powiedział dr Arrigo. „Metryka przetwarzania wzrokowego może okazać się pomocna w odróżnianiu chorób z zakresu Parkinsonizmu, postępu choroby i monitorowaniu odpowiedzi pacjenta na leczenie farmakologiczne."

Dr Arrigo dodał, że te przyszłe badania są potrzebne, by lepiej zrozumieć degenerację wzdłuż drogi wzrokowej, jak również inne specyficzne zmiany.

„Jesteśmy podekscytowani naszymi odkryciami," powiedział. „Jednakże, to jest tylko punkt początkowy."

Źródło: medicalnewstoday.com