Nowe badania z North Carolina State University wykazały, że prenatalna ekspozycja na bisfenol A (BPA) na poziomach niższych od obecnie uznawanych za bezpieczne dla ludzi wpływa na ekspresję genów związanych z różnicowaniem seksualnym i rozwojem neurologicznym podczas kształtowania się mózgu szczurów.

BPA jest substancją chemiczną stosowaną w wielu produktach konsumenckich i domowych, w tym w niektórych pojemnikach na artykuły spożywcze. Doświadczalne dane sugerowały również związek między tą substancją i nastrojem, zachowaniem lub niepokojem u dzieci. Obecnie Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) podaje 50 mikrogramów/kg mc. na dobę przy którym obserwowano niepożądane działania (NOAEL) w odniesieniu do BPA.

Naukowcy przeprowadzili badania, w których dochodziło do ekspozycji ciężarnych szczurów na poziomy BPA powyżej jak i poniżej stężenia, które obecnie uważane jest za nie powodujące działań niepożądanych. Użyto do badań 2,5 i 25 mikrogramów na kilogram masy ciała na dobę - autorzy przyglądali się efektom zachodzącym w mózgach nowonarodzonych gryzoni.

Naukowcy stwierdzili, że narażenie w okresie prenatalnym na BPA nawet w najniższych poziomach zmieniało ekspresję licznych receptorów hormonalnych dla androgenu, estrogenu, oksytocyny i wazopresyny w ciele migdałowatym osesków - strukturze mózgu zaangażowanej w emocje, zachowanie, stres oraz reakcje obronne. Oksytocyna jest na przykład ważna dla przynależności i budowaniu więzi i dobieraniu się w pary, podczas gdy wazopresyna jest zaangażowana w reakcje stresowe. Zmiany zachodziły w zależności od płci płodu i ilości ekspozycji. Co istotne, stwierdzono że samice były bardziej wrażliwe na zakłócenia genów krytycznych w przebiegu synaptycznej transmisji i rozwoju neurologicznego niż samce.

"Stwierdziliśmy, że niski poziom prenatalnej ekspozycji na BPA może zmienić poziom ekspresji receptora androgenowego w ciele migdałowatym. U ludzi gen ten jest istotny dla tworzenia różnic między mózgiem żeńskim a męskim. Z tego powodu prenatalne narażenie na BPA może zmienić różnice płci w ludzkim mózgu", tłumaczy główny autor badania.

Wszystkie szczury badano w Narodowym Ośrodku Badań Toksykologicznych i postępowano zgodnie z protokołami FDA dotyczącymi narażenia. Eksperymenty CLARITY-BPA zostały specjalnie opracowane i przeprowadzone w celu dostarczenia FDA danych umożliwiających podejmowanie decyzji dotyczących zagrożeń dla zdrowia człowieka.

"W naszych poprzednich pracach oraz obecnej znaleźliśmy podobne zmiany w innych regionach mózgu - podwzgórzu i hipokampie. Istnieje obecnie wiele danych wskazujących na to, że BPA może powodować zmiany neurorozwojowe. Nie ma wątpliwości, że narażenie prenatalne na BPA na niskim poziomie uważane obecnie jest za bezpieczne dla ludzi, jednak z drugiej strony wpływa na ekspresję genu wrażliwego na hormony w rozwijającym się mózgu gryzoni. Nasuwa się sugestia czy to co uważamy za" bezpieczne " dla płodu ludzkiego nie wymaga ścisłej kontroli i ponownego zbadania".

Źródło: sciencedaily.com