Czy insulina hormon stosowany już od prawie stu lat w leczeniu cukrzycy, poprawia funkcje poznawcze, pamięć i codzienne funkcjonowanie u osób z łagodną demencją spowodowaną chorobą Alzheimera lub upośledzeniem funkcji poznawczych? Centrum medyczne Rush University testuje jej innowacyjny potencjał w ramach nowego, ogólnokrajowego badania.

Neurolodzy z Ośrodka Chorób Alzheimera o nazwie „Rush” przeprowadzają 18-miesięczne badanie kliniczne, testujące insulinę podawaną w aerozolu do nosa - w ramach badań nad insuliną stosowaną donosowo do walki ze stanami utraty pamięci i zaburzeniami kognitywnymi (SNIFF) .

W randomizowanym badaniu II fazy / III zbadano bezpieczeństwo i skuteczność insuliny donosowej w planowanych odstępach czasu jako leczenie łagodnego upośledzenia funkcji poznawczych i łagodnego otępienia spowodowanego chorobą Alzheimera.

Nieprawidłowy poziom insuliny we krwi może przyczynić się do rozwoju choroby Alzheimera

Naukowcy donoszą, że istnieje coraz więcej dowodów na to, że insulina odpowiada za wiele różnych czynności w mózgu, a nieprawidłowe wahania jej poziomu może przyczyniać się do rozwoju choroby Alzheimera.
U pacjentów cierpiących właśnie na tę chorobę stwierdzono oporność na insulinę, zmniejszenie stężenia insuliny w mózgu i zmniejszenie sygnałów insuliny mózgowej, co sugeruje, że leczenie mające na celu poprawienie tych niedoborów może być korzystne, podsumowują autorzy badania.

Krótkoterminowe badania kliniczne dotyczące donosowego podania insuliny okazały się obiecujące w poprawie funkcji kognitywistycznych, pamięci i w codziennym funkcjonowaniu. Ponadto płeć osoby może odgrywać rolę w działaniu insuliny na jakość pamięci.

Insulina w postaci aerozolu do nosa nie jest obecnie zatwierdzana przez organizację „Food and Drug Administration” w leczeniu choroby Alzheimera. Niewiadomo również jeszcze na tym etapie badania czy insulina donosowo może zmienić przebieg choroby.

Uczestnicy badania otrzymają dozownik z roztworem insuliny, jak i placebo. Pacjenci będą losowo przydzieleni do grupy leczonej lub do grupy z placebo przez 12 miesięcy. Ani uczestnicy badania, ani personel biorący udział w projekcie nie dowiedzą się, kto jest leczony insuliną, a kto przyjmuje placebo.

Po upływie 12 miesięcy wszyscy uczestnicy będą jawnie otrzymywać aktywną insulinę donosową przez kolejne sześć miesięcy. Ponadto badanie fazy II / III bada bezpieczeństwo i tolerancję insuliny donosowej w zaplanowanych odstępach czasu.

Według National Institute of Aging ponad 5,3 milionów osób w Stanach Zjednoczonych cierpi na chorobę Alzheimera, a dwie trzecie Amerykanów z chorobą Alzheimera stanowią kobiety. Co 70 sekund, kolejna osoba rozwija tę chorobę.

Źródło: sciencedaily.com