W Urzędzie Miasta Mysłowice została podpisana umowa na realizację programu polityki zdrowotnej „Chcemy być rodzicami – program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców Mysłowic w latach 2021-2024” w roku 2022. Realizatorem programu w bieżącym roku będzie klinika Gyncentrum z Katowic.

Do programu na podstawie zgłoszenia będą przyjmowane pary, spełniające następujące kryteria:

  • w dniu zgłoszenia do programu wiek kobiety mieści się w przedziale 20-43 lata (według rocznika urodzenia),
  • spełniają ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka,
  • są mieszkańcami Mysłowic,
  • wyraziły zgodę na poniesienie kosztów kriokonserwacji i przechowywania zarodków.

Dzięki miejskiemu programowi 60 par rocznie będzie miało możliwość skorzystać z dofinansowania procedury in vitro w wysokości 6 tys. zł. W zakresie polityki zdrowotnej miasta oczekiwanym efektem będą narodziny 15 dzieci rocznie.


Źródło: Urząd Miasta Mysłowice