Podczas odbywających się w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach dwudniowych (1-2 luty) warsztatów laparoskopii ginekologicznej, w których uczestniczyli młodzi lekarze z ośrodków onkologicznych z całej Polski, powołano Klub Młodych Ginekologów Onkologów pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Jak informuje Świętokrzyskim Centrum Onkologii, podczas dwudniowych bezpłatnych warsztatów w Świętokrzyskim Centrum Onkologii szesnastu młodych ginekologów onkologów z całej Polski zgłębiało tajniki laparoskopii i chirurgii onkologicznej pod kierunkiem doktora Marcina Miśka – kierownika Kliniki Ginekologii Onkologicznej ŚCO. Mogli obserwować zabiegi (mi.in. radykalna histerektomia u pacjentki z rakiem szyjki macicy z usunięciem węzła wartowniczego, laparoskopowa histerektomia u pacjentki z guzami macicy, usunięcie przydatków u pacjentki z mutacjami w genie BRCA1) zarówno na sali operacyjnej, jak i za pośrednictwem transmisji na żywo, a potem ćwiczyć nowe umiejętności na trenażerach. Zajęcia praktyczne uzupełniały wykłady specjalistów z ŚCO zakresu patomorfologii, biologii molekularnej, genetyki.

- Organizujemy warsztaty laparoskopii, żeby uczestniczący w nich lekarze mogli wyjechać stąd bogatsi o nowe doświadczenia i umiejętności. Cały postęp w medycynie dokonuje się między innymi poprzez wymianę doświadczeń, także na bloku operacyjnym. Na tym zyskują przede wszystkim pacjenci. Idea naszych spotkań polega na tym, że tworzymy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w naszym zespole, w którym możemy przedyskutować przypadek konkretnego pacjenta, bądź skierować go bezpośrednio do ośrodka, który zajmuje się daną sytuacją kliniczną, żeby ten pacjent otrzymał optymalne leczenie – wyjaśnia dr Marcin Misiek.

Podczas warsztatów powołany został Klub Młodych Ginekologów Onkologów działający pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Zadaniem nowej organizacji zrzeszającej lekarzy tej specjalności i pokrewnych do 40 roku życia będzie wymiana doświadczeń, podnoszenie umiejętności, nawiązywanie i zacieśnianie współpracy.

Młodzi ginekolodzy onkolodzy mają w planach regularne organizowanie warsztatów i szkoleń w poszczególnych ośrodkach onkologicznych, żeby uczyć się od najlepszych w danej dziedzinie. – Każdy ośrodek ma coś niezwykłego, wyjątkowego, co może zaoferować innym osobom. Chcielibyśmy spotykać się w taki sposób 2-3 razy do roku – mówi dr Kamil Zalewski.


Źródło: Świętokrzyskim Centrum Onkologii