8 stycznia br. e-recepta zastąpiła tradycyjną papierową receptę. Od początku uruchomienia e-recepty czyli od maja 2018 r. wystawiono już ponad 106 mln elektronicznych recept, z tego ponad 40 mln tylko w ciągu pierwszego miesiąca jej obowiązywania. W tym czasie najwięcej e-recept wystawiono pacjentom w wieku między 60 a 73 lata, a najstarszy pacjent miał 111 lat - poinformowało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dziennie wystawianych jest w Polsce średnio ok. 2 mln e-recept (dni robocze). Tylko w pierwszym miesiącu obowiązywania e-recepty pacjenci otrzymali ponad 40 mln e-recept, z czego zrealizowano już ponad 70%. W Polsce najwięcej e-recept wystawianych jest na leki na nadciśnienie tętnicze.

– E-recepty to już codzienność w polskich gabinetach. Dziennie wystawianych jest ich średnio ok. 2 mln. Najważniejszą korzyścią z e-recepty, oprócz ułatwień dla pacjentów i lekarzy, jest wiedza dotycząca farmakoterapii, która w przyszłości przełoży się na kształtowanie polityki zdrowotnej państwa i stopniowe zwiększanie nacisku na profilaktykę oraz leczenie pacjentów we wczesnych stadiach chorób. W Estonii, która jest liderem cyfryzacji, już teraz dane pozyskane dzięki e-recepcie pomagają lekarzom w ocenie, który pacjent wymaga częstszych konsultacji lekarskich lub hospitalizacji. Cieszy nas również to, że jak pokazują statystyki, seniorzy odnaleźli się w nowej rzeczywistości i dziś są grupą, która otrzymuje i realizuje najwięcej e-recept – powiedział Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za cyfryzację.

E-pacjent jest seniorem

Najwięcej e-recept wystawiono w pierwszym miesiącu obowiązywania e-recepty pacjentom powyżej 60 lat – prawie 24 mln, z czego najstarsi pacjenci w Polsce – w wieku 100 lat i więcej – otrzymali prawie 8 tys. e-recept. Najstarszy pacjent, który skorzystał z e-recepty miał 111 lat.

>>>ZOBACZ TEŻ: Jak wystawić e-receptę w bezpłatnym programie Gabinet drWidget?

W sumie od maja 2018 r. osoby powyżej 60 lat otrzymały ponad 60 mln e-recept, z czego zrealizowały całkowicie lub prawie ponad 50 mln. Kolejne 10 mln czeka jeszcze na realizację, która często uzależniona jest od terminu ważności e-recepty związanego z czasem trwania terapii. Jednorazowo lekarz może przepisać leki na maksymalnie 360 dni stosowania, w takim przypadku recepta będzie ważna przez 365 dni (jeżeli lekarz to zaznaczy). W przypadku antybiotyków termin jej realizacji wynosi 7 dni od daty wystawienia, 120 dni od daty wystawienia jest przewidziane na produkty immunologiczne, a 30 dni na środki odurzające i substancje psychotropowe. W pozostałych przypadkach e-recepta jest ważna 30 dni.

Lekarze a e-recepta

Zdaniem CSIOZ, nie potwierdziły się obawy odnośnie problemów z wystawianiem e-recept przez starszych lekarzy. W pierwszym miesiącu obowiązywania e-recepty pracownicy medyczni (lekarz, pielęgniarka, położna) w wieku 50 lat i więcej wystawili ponad 65% wszystkich e-recept, z czego personel 60+ ponad 30%. Najstarsi lekarze – w wieku 80-97 lat – wystawili w tym czasie ponad 270 tys. e-recept.

>>>ZOBACZ TEŻ: CSIOZ: Cel na 2020 rok to wdrożenie e-skierowania w całej Polsce

– Pracownicy medyczni zostali dobrze przygotowani do tego obowiązku. W 2019 roku odbywały się liczne spotkania z lekarzami w każdym wieku i są one nadal kontynuowane. Tylko w 2019 r. przeszkoliliśmy ponad 60 tys. pracowników personelu medycznego. Wśród lekarzy uczestniczących w szkoleniach było wielu seniorów, którzy z entuzjazmem podchodzili do nowego rozwiązania. Najstarszy lekarz wystawiający e-recepty ma 97 lat. To pokazuje, że wiek nie jest barierą. Cyfryzacja bowiem to nie kwestia metryki, ale mentalności i percepcji. Z myślą o tych najbardziej nieprzekonanych, powołana została instytucja asystenta lekarza, który w imieniu lekarza seniora może wystawić e-receptę – podsumowuje Janusz Cieszyński.

Źródło: CSIOZ