Mieszkańcy Ostrołęki będą mogli korzystać ze specjalistycznej opieki kardiologicznej w ramach Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej, a nowoczesna aparatura medyczna do prowadzenia prac badawczych nad chorobami cywilizacyjnymi trafi do konsorcjum naukowego, którego liderem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

Specjalistyczny sprzęt dla ostrołęckiej kardiologii

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce powstanie Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej. Będzie się składał z oddziału stacjonarnego, dziennego oraz telerehabilitacji (pacjenci wyposażeni w urządzenia do teletransmisji będą mogli rehabilitować się w domu). Placówka zyska dodatkową specjalistyczną aparaturę medyczną.

Modernizację przejdzie Pracownia Elektrofizjologii. Pojawią się tu m.in.: kardiomonitory, system do monitorowania telemetrycznego, aparaty EKG, defibrylatory, echokardiografy, stacja diagnostyczna oraz stanowiska monitorowane do rehabilitacji kardiologicznej. Doposażenie ośrodka obejmie również system do telerehabilitacji, wyposażenie sal do kinezyterapii w materace, piłki, lustra czy też step fitness.

Nauka na rzecz ochrony zdrowia

Po ponad 26 mln zł unijnego dofinansowania sięgnie konsorcjum, którego liderem jest Warszawski Uniwersytet Medyczny. Powstanie ośrodek naukowy skupiający ściśle ze sobą współpracujące środowiskowe centra badawcze. Prowadzone będą tu badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz geriatrycznych.

W skład konsorcjum wchodzą również Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk – Instytut Wysokich Ciśnień, Instytut Biologii Doświadczalnej, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

Wsparcie przeznaczone będzie na zakup aparatury i doposażenie Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej w Centrum Badań Przedklinicznych WUM, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Wydziale Chemii UW oraz laboratoriów IWC PAN.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego