W województwie małopolskim ruszył nabór na realizację projektów związanych z wczesnym wykrywaniem nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego. Termin składania wniosków potrwa do 26 listopada br.

- Ponad 27 mln zł – taką właśnie kwotę przeznaczyliśmy z regionalnego programu operacyjnego na dofinansowanie projektów w konkursie związanym z zapobieganiem nowotworów wśród osób aktywnych zawodowo. Chcemy, by poprzez uczestnictwo w programach profilaktycznych wzrastała wśród mieszkańców świadomość zdrowotna. A wszyscy doskonale wiemy, że tylko poprzez regularne badania diagnostyczne jesteśmy w stanie odpowiednio wcześnie wychwycić chorobę i skutecznie z nią powalczyć – mówi wicemarszałek województwa Wojciech Kozak odpowiedzialny za obszar zdrowia.

W Małopolsce, zgodnie z tendencjami ogólnopolskimi, nowotwory stanowią drugą pod względem częstotliwości przyczynę śmierci. Przewiduje się, że ogólna liczba zachorowań i zgonów na nowotwory złośliwe będzie systematycznie rosnąć. Ma to związek m.in. ze starzeniem się społeczeństwa oraz z częstszym narażeniem populacji na czynniki rakotwórcze, przede wszystkim związane ze stylem życia.

Jak poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, beneficjenci konkursu będą mogli wdrożyć działania informacyjno-edukacyjne oraz rozwijać programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego. Projekty te będą skoncentrowane przede wszystkim na zwiększeniu dostępności mieszkańców do badań mammograficznych, cytologicznych lub kolonskopowych.

O dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 mogą się starać: instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną, pracodawcy i przedsiębiorstwa zajmujące się integracją społeczną, a także partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacje pozarządowe posiadające doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego