Szpital MSWiA w Łodzi będzie mógł jeszcze skuteczniej leczyć pacjentów z problemami kardiologicznymi. W wyniku modernizacji Oddziału Kardiologii powstały tu: Ośrodek Kardiologii i Elektrofizjologii, sala intensywnego nadzoru, a także Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej.

Inwestycja obejmowała remont sal, a także zakup sprzętu i aparatury medycznej. Koszt inwestycji to około 1,5 mln zł, a większość środków pochodziła z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzięki inwestycji łódzki szpital MSWiA będzie mógł jeszcze skuteczniej leczyć m.in. pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, przewlekłymi chorobami układu krążenia i po zawałach. Teraz pacjenci po zabiegach monitorowani są na nowoczesnej sali intensywnego nadzoru, a po zakończeniu hospitalizacji dochodzą do siebie w ośrodku rehabilitacji kardiologicznej. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wskazuje, że najlepsze efekty leczenia pacjentów kardiologicznych osiągają ośrodki zapewniające właśnie taką całościową opiekę – począwszy od diagnozy choroby, poprzez jej leczenie i rehabilitację.

Podczas uroczystego otwarcia oddziału (12 kwietnia), minister Joachim Brudziński podziękował całemu personelowi Ośrodka Kardiologii za służbę na rzecz pacjentów. – O jakości świadczonej pomocy medycznej decydują nie pieniądze, ale pełni pasji, oddania i zaangażowania lekarze oraz pielęgniarki – powiedział szef MSWiA.


Źródło: MSWiA