Trwają przygotowania do uruchomienia tegorocznych marszałkowskich programów profilaktyki zdrowotnej w województwie kujawsko-pomorskim. Podobnie jak przed rokiem zaplanowano bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla dzieci i seniorów, badania w kierunku tętniaka aorty brzusznej oraz program wykrywania WZW typu B i C.

- Kontynuujemy realizację naszych sprawdzonych i potrzebnych programów zdrowotnych oraz inicjujemy kolejne. Ogłosiliśmy już konkurs, w ramach którego ze środków RPO będziemy finansować badania w kierunku wykrywania nowotworów jelita grubego. Mamy w planie kilkanaście podobnych naborów dotyczących innych segmentów profilaktyki zdrowotnej, między innymi pediatrii i ostrych zespołów wieńcowych ­– mówi marszałek Piotr Całbecki.

Marszałkowskie programy profilaktyki zdrowotnej w 2017 roku:

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom. Bezpłatnymi szczepieniami zostaną objęte dzieci między 24 a 36 rokiem życia (czyli nieobjęte obowiązkowym szczepieniem wpisanym na ministerialną listę 1 stycznia 2017 roku i dotyczącym nowonarodzonych dzieci). W 2017 roku udział w przedsięwzięciu zadeklarowało 41 samorządów terytorialnych, które pokryją połowę kosztów przeprowadzenia szczepień. Zaplanowano wykonanie 3282 szczepień. Samorząd województwa na realizację programu przeznaczył pół miliona złotych.

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom. Zakłada objęcie bezpłatnymi szczepieniami 744 osób w wieku powyżej 65 roku życia, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom i należą do grupy ryzyka (leczą się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej). Udział w programie zadeklarowało 14 samorządów terytorialnych, które pokryją połowę kosztów przeprowadzenia szczepień. Środki województwa na realizację programu to 130 tysięcy złotych.

Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach programu prowadzone będą badania diagnostyczne ukierunkowane na wykrywanie przypadków zakażenia wirusem typu B i C. Udział w programie zadeklarowały 23 samorządy. Ich zadaniem będzie prowadzenie kampanii medialnej i naboru uczestników programu, a także pokrycie połowy kosztów badań. W tym roku planujemy przebadać 2898 osób. Na realizację programu trafi 120 tysięcy złotych z budżetu województwa.

Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej. Programem zostaną objęci mężczyźni pomiędzy 65 a 74 rokiem życia, palący papierosy. Badanie przesiewowe USG jest bezinwazyjne i nie wiąże się z żadnymi powikłaniami dla zdrowia pacjenta. Program zakłada przebadanie ponad 900 osób z terenu całego regionu. Koszt realizacji to 36 tysięcy złotych.

W tej chwili trwają postępowania konkursowe, które wyłonią koordynatorów programów oraz realizatorów badań i szczepień. Realizacja ma ruszyć jeszcze w pierwszej połowie roku.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego