Prof. Stanisław Konturek, wybitny fizjolog, gastroenterolog, profesor Katedry Fizjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, były prorektor tej uczelni zmarł w czwartek. W październiku skończyłby 88 lat – podał UJ na swojej stronie internetowej.

Prof. Stanisław Konturek urodził się 8 października 1931 roku w Zakliczynie. Ukończył Akademię Medyczną w Krakowie. Przez wiele lat kierował Katedrą Fizjologii UJ CM.

Zmarły pełnił liczne funkcje w uczelni: w latach 1989-1993 był prorektorem ds. nauki i współpracy z zagranicą krakowskiej Akademii Medycznej, a także pierwszym dziekanem Wydziału Lekarskiego (1993-1996) po jego powrocie w struktury Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1996-1999 pełnił funkcję prorektora UJ ds. Collegium Medium i równocześnie został wybrany przez rektorów polskich uczelni medycznych na przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademii Medycznych w Polsce.

Obszar jego zainteresowań naukowych obejmowały badania nad fizjologią i patologią układu pokarmowego zwłaszcza zapalenia żołądka i choroby wrzodowej oraz zakażenia Helicobacter pylori.

Prof. Konturek był autorem niemal tysiąca prac naukowych, oryginalnych i poglądowych w czasopismach o międzynarodowej renomie. Wraz z zespołem opublikował podręczniki fizjologii, z których korzystają studenci wydziałów lekarskich i biomedycznych zarówno w krakowskiej, jak i w winnych polskich uczelniach medycznych.

Był członkiem licznych towarzystw naukowych, w tym współzałożycielem i zastępcą przewodniczącego Europejskiego Klubu Żołądkowego (Gastro Club). Brał udział w pracach komitetów redakcyjnych najbardziej liczących się fizjologicznych i gastroenterologicznych czasopism naukowych. W uznaniu zasług otrzymał liczne wyróżnienia akademickie i naukowe. W listopadzie zeszłego roku został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia na polu oświaty i nauki.

Naukowiec był doktorem honoris causa czterech polskich uczelni medycznych: w Warszawie, Białymstoku, Łodzi i w Wrocławiu.(PAP)


Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl | Rafał Grzyb