Jeszcze lepsze zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 – na ten cel Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie otrzymał 258 tys. zł dotacji z budżetu państwa. Rządowe środki pozwolą na kupno aparatu do wykonywania testów umożliwiających szybkie wykrycie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Wojewoda Małopolski zawarł ze Szpitalem umowę potwierdzającą przyznanie dofinansowania.

Jak poinformowało biuro wojewody, kupno nowej aparatury pozwoli na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań, ponieważ próbki nie będą już wysyłane do badań w innych placówkach. To z kolei spowoduje „odblokowanie” miejsc izolacyjnych i przyspieszy wdrażanie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

W małopolskich szpitalach zajętych przez pacjentów z COVID-19 jest aktualnie 50 łóżek. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie aktualnie udostępnia 34 łóżka „covidowe”, z których zajętych jest 16, w tym 15 przez pacjentów z podejrzeniem zakażenia.


Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki