Naukowcy kontynuują odkrywanie warstw mikrobiomu skóry w celu ujawnienia jego właściwości ochronnych. W badaniu opublikowanym w Science Advances naukowcy z University of California w San Diego School of Medicine informują o potencjalnej nowej roli niektórych bakterii na skórze: ochronie przed rakiem.

"Zidentyfikowaliśmy szczep Staphylococcus epidermidis, powszechny na zdrowej skórze człowieka, który wykazuje wybiórczą zdolność do hamowania rozwoju niektórych nowotworów" - powiedział dr Richard Gallo, profesor nadzwyczajny i przewodniczący Wydziału Dermatologii w UC San Diego School of Medicine. "Ten wyjątkowy szczep bakterii skóry wytwarza substancję chemiczną, która zabija kilka typów komórek rakowych, ale nie wydaje się być toksyczna dla normalnych komórek."

Zespół odkrył, że szczep S. epidermidis wytwarza związek chemiczny 6-N-hydroksyaminopurynę (6-HAP). Myszy z S. epidermidis na skórze, które nie wytwarzały 6-HAP, miały wiele nowotworów skóry po ekspozycji na rakotwórcze promieniowanie ultrafioletowe (UV), ale myszy ze szczepem 6-HAP wytwarzającym szczepy S. epidermidis nie rozwinęły nowotworów.

6-HAP jest cząsteczką, która upośledza syntezę DNA i zapobiega rozprzestrzenianiu się transformowanych komórek nowotworowych, jak również potencjalnie hamuje rozwój wywołanych przez UV nowotworów skóry.

Myszy, którym podawano dożylnie wstrzyknięcia 6-HAP co 48 godzin w okresie dwóch tygodni nie doświadczyły widocznych efektów toksycznych. Ponadto po przeszczepieniu komórek czerniaka ich rozmiar guza był zmniejszony o ponad 50 procent w porównaniu do grupy kontrolnej.

"Istnieje coraz więcej dowodów na to, że mikrobiom skóry jest ważnym elementem zdrowia człowieka. Już dużo wcześniej udowodniono, że niektóre bakterie na naszej skórze produkują peptydy przeciwdrobnoustrojowe, które chronią przed innymi patogennymi bakteriami, takimi jak Staphylococcus aureus" - powiedział Gallo.

W przypadku S. epidermidis wydaje się, że dodaje on również warstwę ochronną przeciwko niektórym rodzajom raka. Potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć w jaki sposób wytwarza się 6-HAP, czy można go stosować w profilaktyce raka i czy w przypadku utraty 6-HAP zwiększa to ryzyko raka.

Nowotwory skóry są częstsze w krajach słonecznych, np. w Australii czy południowych regionach Stanów Zjednoczonych. Wielu autorów podkreśla stały wzrost liczby zachorowań na raki skóry (raka podstawnokomórkowego i kolczystokomórkowego) w krajach europejskich. Każdego roku w Stanach Zjednoczonych diagnozuje się ponad 1 milion przypadków nowotworu skóry. Ponad 95 procent z nich to nieczerniakowy rak skóry, który jest zwykle spowodowany nadmiernym wystawieniem na działanie promieni słonecznych UV. Czerniak jest najpoważniejszą postacią nowotworu skóry, która rozpoczyna się w wytwarzających pigment komórkach skóry, zwanych melanocytami.

Źródło: sciencedaily.com