18-19 listopada 2020r. konferencja online

Konferencja pierwotnie była planowana w hotelu konferencyjnym Hilton Garden Inn Rzeszów, jednak z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne podjęliśmy decyzję o jej organizacji w formie transmisji online, w terminie 18 - 19 listopada 2020 r. (środa - czwartek).

Tematyka naszych konferencji tradycyjnie obejmuje rozpoznawanie i leczenie najważniejszych schorzeń neurologicznych.

Kierownikami naukowymi konferencji są prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek oraz dr n. med. Dariusz Bielecki.

Program naukowy konferencji jest wspierany przez Klinikę Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie oraz Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, jednak wymagana jest rejestracja z wyprzedzeniem.

Szczegóły >> bdn2020.skolamed.pl