W związku z opublikowaniem w dniu 27 czerwca 2017 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, z mocą obowiązywania od 1 lipca 2017 r., Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że od 1 lipca 2017 r. zostanie udostępniona możliwość wydania karty w aplikacji (ap-DILO), zgodnie z nowym wzorem karty, stanowiącym załącznik do ww. rozporządzenia.

Możliwe będzie wydanie karty oraz rozpoczęcie kolejnego etapu następującego po wydaniu karty, ale bez możliwości zakończenia go. Dodatkowo możliwa będzie operacja anulowania karty.

Możliwość zamknięcia etapu oraz pozostałe funkcjonalności aplikacji do realizacji szybkiej terapii onkologicznej, które wymagają dostosowania po wprowadzeniu rozporządzenia, zostaną udostępnione w kolejnych etapach.

NFZ będzie informował o udostępnieniu nowych funkcjonalności za pośrednictwem komunikatów na stronie internetowej.

Źródło: Departament Informatyki NFZ