Klinika Ginekologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jako drugi ośrodek w Polsce otrzymała akredytację i tytuł European Training Centre in Gynaecological Oncology.

Dzięki akredytacji młodzi ginekolodzy onkolodzy szkolący się w ŚCO będą mogli ubiegać się o uzyskanie przyznawanego przez ESGO tytułu Europejskiego Specjalisty w Ginekologii Onkologicznej, a ośrodek będzie mógł uczestniczyć w międzynarodowych projektach naukowych.

Europejskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej (ESGO) jest naukowym autorytetem w dziedzinie ginekologii onkologicznej, wyznaczającym standardy w zakresie interdyscyplinarnej opieki i kształcenia specjalistów. Akredytacja ESGO jest przyznawana na pięć lat. Najwięcej szpitali akredytowanych przez ESGO znajduje się w Wielkiej Brytanii i Niemczech. W Polsce do tej pory taką akredytację uzyskał tylko Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

- Akredytacja jest potwierdzeniem, że w naszym ośrodku pacjentki są diagnozowane i leczone w oparciu o najwyższe europejskie standardy opieki medycznej z wykorzystaniem chirurgii i leczenia skojarzonego, w tym radio i chemioterapii. Zapewniamy im interdyscyplinarne i kompleksowe podejście włącznie z rehabilitacją, opieką psychologiczną i paliatywną – wyjaśnia dr Marcin Misiek, kierownik Kliniki Ginekologii ŚCO, członek Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

Klinika Ginekologii ŚCO jest uznanym w kraju ośrodkiem leczniczo - badawczym. Została przyjęta w struktury Środkowoeuropejskiej Grupy Badawczej ds. Ginekologii Onkologicznej (CEEGOG) i Europejskiej Sieci ds. Badań nad Zindywidualizowanym Leczeniem Nowotworów Trzonu Macicy (ENITEC). Od czterech lat organizuje kursy laparoskopii ginekologicznej (dla początkujących, średniozaawansowanych i kursy mistrzowskie). Wzięło w nich udział już ponad 300 lekarzy ginekologów z całej Polski. Na potrzeby szkoleń ŚCO zakupiło najnowocześniejszą w Polsce kolumnę laparoskopową z możliwością obrazowania 3D wraz z laserem przystosowanym do pracy laparoskopowej. Jako jedna z niewielu w Polsce Klinika Ginekologii ŚCO wykonuje zabiegi laparoskopowe z wykorzystaniem noża wodnego. Metodę laparoskopową wykorzystuje w blisko 50 proc. zabiegów operacyjnych z zakresu ginekologii.


Źródło: Świętokrzyskie Centrum Onkologii