16 lipca minęło 6 lat od przyjęcia pierwszego dziecka-pacjenta w śpiączce do Kliniki Budzik w Warszawie. W ciągu tego okresu lekarzom udało się wybudzić ze śpiączki 58 osób.

Klinika BUDZIK została uruchomiona w lipcu 2013 roku jako pierwszy w Polsce wzorcowy szpital dla dzieci po ciężkich urazach mózgu. Klinika działa przy warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka.

Budowa Kliniki, której koszt wyniósł ponad 20 mln zł, została sfinansowana przez Fundację "Akogo?" dzięki ofiarności wielu darczyńców indywidualnych, firm, fundacji oraz środków UE.

Klinika posiada 15 łóżek, z pełną infrastrukturą niezbędną do hospitalizacji i rehabilitacji neurologicznej dzieci po ciężkich urazach mózgu. Leczenie w Klinice jest bezpłatne dzięki finansowaniu ze środków NFZ, również rodzice pacjentów przebywają w Budziku bezpłatnie z dzieckiem przez 24h na dobę i są włączani w proces rehabilitacji.

Do Kliniki mogą być przyjęte dzieci:

  • przebywające w śpiączce nie dłużej niż 12 miesięcy od urazu lub 6 miesięcy jeśli śpiączka wystąpiła z przyczyn nieurazowych
  • od 2 do 18 roku życia
  • wydolne krążeniowo-oddechowo (bez respiratora)
  • kwalifikujące się do rehabilitacji neurologicznej