Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu prowadzi śledztwo dotyczące działania na szkodę Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowej (powiat mielecki).

W toku śledztwa 12 lipca 2018 roku prokurator ogłosił zarzuty Beacie Z. – byłej kierowniczce Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowej. Zarzucono jej wyrządzenie w mieniu tej placówki znacznej szkody majątkowej w łącznej kwocie 627 tysięcy 122 złote.

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego ustalono, że od 1 stycznia 2002 roku do 31 maja 2015 roku podejrzana kierowniczka tej placówki medycznej przyznawała sobie nienależne składniki wynagrodzenia zawierające świadczenia dodatkowe, w tym premię uznaniową, nagrodę okolicznościową, nagrodę roczną z wypracowanego zysku, ryczałt z tytułu korzystania z auta prywatnego, czy dodatek stażowy. Działając w ten sposób podejrzana Beata Z. przywłaszczyła powierzone jej do dysponowania mienie znacznej wartości.

Z popełnienia zarzucanego przestępstwa podejrzana uczyniła sobie stałe źródło dochodu, co wpływa na wyższy wymiar grożącej jej kary. Przesłuchana w charakterze podejrzanej Beata Z. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia sprzeczne ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Prokurator zastosował wobec podejrzanej środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 250 tysięcy złotych, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.


Źródło: Prokuratura Krajowa