Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach z okazji Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w dniach 18-22 stycznia 2022 r. prowadzi bezpłatne badania cytologiczne. Mogą z nich skorzystać panie w wieku od 25 do 59 lat.

W ramach jednej wizyty pacjentki mają wykonane dwa badania: cytologię konwencjonalną i cytologię na podłożu płynnym, co zapewnia bardzo dokładną diagnostykę i umożliwia ocenę wszystkich pobranych komórek. Zgodnie z Programem profilaktyki raka szyjki macicy, cytologia jest badaniem przeznaczonym dla kobiet w wieku 25-59 lat, należy wykonywać ją co trzy lata. Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem: 609 99 00 33.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zapewnia bezpłatny transport na badanie cytologiczne pacjentkom, które ze względu na swoją niepełnosprawność mają utrudniony dostęp do diagnostyki cytologicznej. Zgłoszenia zapotrzebowania na bezpłatny transport przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami pod nr tel. 609 99 00 33.

Szpital zapewnia, że w placówce przestrzegane są zalecenia przeciwepidemiczne, diagnostyka jest prowadzona z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego, przy użyciu jednorazowych zestawów do pobierania cytologii, fotel ginekologiczny jest odkażany po każdej pacjentce.

Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy w ŚCO zakończy się 22 stycznia tzw. białą sobotą. W sobotę w godzinach 9.00-14.00 w Centrum będą dostępne bezpłatne badania:

  • cytologia (konwencjonalna i na podłożu płynnym) – zgodnie z Programem profilaktyki raka szyjki macicy (dla kobiet między 25 a 59 rokiem życia), rejestracja na badania: 609 99 00 33,
  • mammografia – dla kobiet w wieku 50-69 lat – zgodnie z Programem profilaktyki raka piersi, rejestracja na badanie: 607 77 88 88.

Źródło Świętokrzyskie Centrum Onkologii