Nie tylko dzieci czerpią zyski z karmienia piersią; nowe badanie pokazuje, że ta praktyka może obniżyć ryzyko chorób serca i udaru u matki. Co więcej, naukowcy odkryli, że ryzyko chorób serca i udaru u matki spada w dalszym ciągu z każdymi dodatkowymi 6 miesiącami karmienia piersią.

Współautor badania, dr Sanne Peters, z Uniwersytetu Oksfordzkiego w Zjednoczonym Królestwie i jego koledzy ostatnio opublikowali swoje odkrycia w "Journal of the American Heart Association".

Poprzednie badania wskazały, że kobiety, które karmią piersią mogą doświadczyć krótkotrwałej redukcji ciśnienia krwi, stężenia cholesterolu i utraty wagi, co może przynieść korzyści dla zdrowia sercowo-naczyniowego.

Jednakże, dr Peters i jego koledzy zauważają, że długotrwałe skutki karmienia piersią na zdrowie sercowo-naczyniowe matki pozostają niejasne.

Karmienie piersią a zdrowie sercowo-naczyniowe

Aby lepiej zrozumieć ten związek, naukowcy przeanalizowali dane 289 573 chińskich kobiet, które były częścią badania China Kadoorie Biobank. Wszystkie kobiety były wolne od choroby sercowo-naczyniowej na początku badania i wszystkie miały dzieci.

Jako część badania, kobiety były zobligowane, by dostarczyć informację o ich historii rozrodczości, zawierając w niej, czy karmiły one piersią swoje dzieci i jak długo trwał okres karmienia piersią.

Naukowcy analizowali następnie występowanie chorób serca i udaru u tych kobiet w badaniu kontrolnym, przeprowadzanym po 8 latach.

Zespół odkrył, że kobiety, które karmiły piersią swoje dzieci miały o 9 procent niższe ryzyko chorób serca i 8 procent niższe ryzyko udaru, w porównaniu z kobietami, który nigdy nie karmiły piersią.

Patrząc na skutki wynikające z czasu trwania karmienia piersią, badanie ujawniło, że kobiety, które karmiły piersią swoje dzieci przez 2 lata albo dłużej miały 18 procent niższe prawdopodobieństwo, by rozwinąć chorobę serca i 17 procent niższe prawdopodobieństwo, by mieć udar, w porównaniu z niekarmiącymi piersią matkami.

Każde dodatkowe 6 miesięcy karmienia piersią, zmniejsza ryzyko choroby serca i udaru o kolejno 4 i 3 procenty.

Po uwzględnieniu czynników ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, czyli takich jak palenie, cukrzyca i wysokie ciśnienie krwi, skutki były w dalszym ciągu obserwowane.

"Zresetowanie" metabolizmu może wyjaśniać te odkrycia

Naukowcy zaznaczają, że jest to niemożliwe, by wskazać dokładne mechanizmy, stojące za ich odkryciami, ale podejrzewają oni, że niższe ryzyko chorób serca i udaru pośród kobiet karmiących piersią, może mieć miejsce z powodu "zresetowania" metabolizmu po ciąży.

"Ciąża zmienia metabolizm kobiety dramatycznie, ponieważ gromadzi ona tłuszcze, by dostarczyć energii koniecznej dla wzrostu jej dziecka i koniecznego dla karmienia piersią, gdy tylko dziecko się urodzi. Karmienie piersią może wyeliminować zgromadzony tłuszcz szybciej i efektywniej," wyjaśnia dr Peter.

Ponadto, zespół zauważa, że matki karmiące piersią mogą mieć większe prawdopodobieństwo, by wdrożyć zachowania korzystne dla ich zdrowia sercowo-naczyniowego, w porównaniu z niekarmiącymi piersią matkami.

Chociaż badanie jest obserwacyjne i nie może udowodnić przyczyny i skutku, naukowcy twierdzą, że ich wyniki dostarczają kolejnych dowodów na korzyści karmienia piersią, szczególnie dla dłuższego jego trwania.

"Odkrycia powinny zachęcić do większego rozpowszechnienia karmienie piersią, dającego korzyści dla dziecka, ale i również dla matki", dodaje na koniec współautor Zhengming Chen z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Źródło: medicalnewstoday.com