"Prosimy o pilną interwencję. Chcemy zapobiec fatalnym skutkom dla zdrowia i życia obywateli naszego kraju" - apelują w liście do Beaty Szydło lekarze z Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W ostatnich tygodniach Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia podjął decyzję o usunięciu z listy świadczeń nielimitowanych leczenia niestabilnej dusznicy bolesnej, motywując to potrzebą dostosowania przepisów do Ustawy o Sieci Szpitali.

W związku z powyższym, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii, Przewodniczący Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK oraz Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca wraz z grupą ekspertów kardiologii zwrócili się z listem do Premier Beaty Szydło z prośbą o interwencję i wstrzymanie tych zmian argumentując, iż usunięcie stanów przedzawałowych ze świadczeń finansowanych bez limitu spowoduje pogorszenie warunków realizacji tego ratującego życie świadczenia oraz drastyczne wydłużenie kolejek pacjentów oczekujących na planową diagnostykę i leczenie w oddziałach kardiologii.

Eksperci w liście podkreślają również, że w ostatnich dwunastu miesiącach Narodowy Fundusz Zdrowia zmniejszył finansowanie leczenia interwencyjnego nagłych stanów zagrożenia życia w kardiologii o blisko 40 proc. Doprowadziło to do znacznego pogorszenia kondycji finansowej oddziałów kardiologicznych, które stały się w większości deficytowe.


Pełną treść listu oraz informację o tym jak poprzeć postulaty jego autorów znajdują się na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.


Źródło: PTK