Instytut Kardiologii w Aninie wzbogacił swoje możliwości diagnostyczne o nowy skaner tomografii komputerowej - Somatom Force. Jest to pierwsze tego typu urządzenie w Polsce, które należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie skanerów na świecie.

Nowy tomograf umożliwia poprawę bezpieczeństwa pacjentów, dzięki  zredukowaniu dawki promieniowania w rutynowo wykonywanych badaniach o około połowę oraz zmniejszeniu ilości środka kontrastowego o 30-40%.

Skaner umożliwia również wykonywanie badań u pacjentów, ze względnymi przeciwwskazaniami (min. migotaniem przedsionków, czy szybkim rytmem serca).

Instytut Kardiologii od kilku lat jest jednym z ośrodków kardiologicznych o największym doświadczeniu w nieinwazyjnym obrazowaniu tętnic wieńcowych (czyli tzw. nieinwazyjnej koronarografii) w Polsce i Europie.

Zakupiony skaner pozwoli na wykonywanie badań u większej liczby pacjentów, a tym samym może  spowodować skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie badania. Umożliwi on także realizacji nowych projektów badawczych Instytutu Kardiologii.

Zakup został dofinansowany ze środków UE i jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane badania sercowo-naczyniowe.


Źródło: ikard.pl